Fisk viktigere en gass i Nord-Norge

Fisk og oppdrett kan få langt større betydning enn olje og gass i Nord-Norge. Det mener sjefen i NHO, Kristin Skogen Lund. Hun snakket i går på nordområdekonferansen Arctic Frontiers om mulighetene for arbeidsplasser i landsdelen. Framtidsmulighetene er svært gode, men da er det nødvendig med bedre utdanning og mer tilgang på arealer for oppdrett, sier hun.