Hopp til innhold

Fire snøskred stengte veien på Sørøya

Uværet i nord i helga førte til isolasjon mange steder. På Sørøya i Finnmark ble veien mellom fiskeværene Sørvær, Breivikbotn og Hasvik stengt av fire snøskred.

Rasfarlig vei på Sørøya

Fire skred stengte veien på Sørøya i Finnmark i helgen.

Foto: Andreas Mikalsen / Sørøya

– Fra 1. januar i år har fylkesvei 882 på Sørøya i Finnmark vært stengt på grunn av uvær, fare for skred eller snøskred hele ni ganger. Det forteller Kristin Buckmann ved Vegtrafikksentralen Nord til NRK.

Vant til det

– Vi er vant til at veien må stenges om vinteren. Det er veldig begrensa hva vi får gjort med været og naturen her ute på øya, sier prosjektleder Trond Pedersen.

Han har ansvaret for snørydding av fylkesvei 882.

Ny rassikring virker, men kan ikke hindre at snøskred fortsatt stenger veien ofte.

Ny rassikring virker, men kan ikke hindre at snøskred fortsatt stenger veien ofte. Fylkes vei 882 går like under de skredsperrene som sees på bildet.

Foto: Andreas Mikalsen / Sørøya

Ny rassikring er kommet på plass på deler av strekningen, men det er ifølge Pedersen ikke mulig å sikre veien 100 prosent mot ras.

I helgen gikk to av rasene som sperret veien i området der det er sikret. I tillegg til at det gikk snøskred to andre steder langs fylkesveien.

Finnes beredskapsplaner

For de som bor ute på Sørøya er det ikke noe nytt at veien mellom Hasvik, Breivikbotn og Sørvær ofte stenges av ras gjennom vinteren.

Store snømengder sperret fylkesvei 882 på Sørøya i helgen.

Store snømengder sperret fylkesvei 882 på Sørøya i helgen.

Foto: Andreas Mikalsen / Sørøya

– Det er sånn det er her ute. Det er vi godt forberedt på, forteller Trond Pedersen som prosjektleder for brøyteselskapet.

Han er også varabrannsjef i kommunen, og beskriver at det er lagt gode beredskapsplaner.

– Det er butikk i alle de tre bygdene som veien går mellom. Vi har etablert både brannmannskaper og helseberedskap i hvert av tre fiskeværene, forteller han.

Skolebuss blåste av veien

For 14 dager siden blåste skolebussen av veien.

– Det kom kuling og sidevind fra alle kanter, men heldigvis var bussen tom, forteller Pedersen.

Han legger til at det værharde klimaet på Sørøya er noe de fastboende må leve med, og er vant til.

– Det er nok verre for de som flytter hit, forteller han.

– Vi stenger veien heller litt før rasene går på de faste stedene. Å bygge tunnel fra Hasvik til Sørvær vil jo uansett aldri bli aktuelt, avslutter han.