Fire kommuner møtes for å snakke om sammenslåingen ingen vil ha

I dag skal ordførerne i Alta, Loppa, Kautokeino og Kvænangen diskutere storkommunen som ingen egentlig ønsker seg.

Laster kart, vennligst vent...

Dette kan bli Norges nye storkommune, bestående av Loppa, Alta, Kautokeino og Kvænangen.

En storkommune på størrelse med Hordaland fylke?

Det er det ordførerne i Loppa, Alta, Kvænangen (Nord-Troms) og Kautokeino i dag skal diskutere, når de samles til det som blir betegnet som et historisk møte i Alta.

Alle møtes for å snakke

Kommunene har selv bestemt at de vil utrede muligheten for sammenslåing – dersom det skulle bli aktuelt.

For ingen av kommunene er egentlig interessert i å bli større. Ordfører Jan-Eirik Jensen i Loppa kommune svarer slik når NRK spør om storkommunen blir en realitet:

Jan-Eirik Jensen

Jan-Eirik Jensen, ordfører Loppa.

Foto: Rune Berg / NRK

– Dersom du spør meg nå, som du gjør, er svaret nei. Jeg tror ingen av de fire kommunene blir til en storkommune.

– Hvorfor det?

– Dette er tidlig i prosessen. Og der er valg i år. Ingen går rundt i sine kommuner og fronter sammenslåing nå. På småsteder som Kvænangen og Loppa vil det være synonymt med politisk død.

– Vi skal diskutere prosessen

– Hvorfor skal dere møtes i Alta i dag for å nettopp diskutere kommunesammenslåing, dersom ingen er interesserte i det?

– Vi skal diskutere prosessen i forhold til det som er gjort i forhold til det som er skjedd med kommunereformen. Vi blir presentert både tall og fakta. Loppa kommune skal være i førersetet når det gjelder kommunereform.

– Hva betyr det?

– Om vi blir tvunget til å slå oss sammen, skal vi være i førersetet, sier Jensen.

– Kan det være andre nabokommuner som dere heller vil slå dere sammen med?

– Vi får se, det er mange hensyn å ta. Vi har gjort en prosess, og om en storkommune vil bestå av oss, Kautokeino, Alta og Kvænangen, blir vi den største i landet.

Det frister å få penger fra Oslo

– Regjeringen har varslet at det vil kunne følge penger dersom kommuner slår seg sammen frivillig. Er det viktig for en kommune som Loppa?

– Alle slike ting som gjelder penger når vi snakker om sammenslåing, er viktig. Men det vil også koste penger å slå sammen kommunene, sier Jensen.

Skal snakke om mulighetene

Statens bymiljøpris 2014

Alta-ordfører Laila Davidsen sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Anita Føleide

Alta-ordfører Laila Davidsen presiserer at det ikke skal bli tatt noen beslutninger i dagens møte.

– Vi skal diskutere hvordan situasjonen er i de fire kommunene i dag, hva Stortinget har sagt, og hvilke muligheter vi har framover. Dette er et arbeids- og informasjonsmøte der vi skal snakke om negative og positive konsekvenser av sammenslåing.

– Hvor sannsynlig er en kommunesammenslåing?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Dette er en avgjørelse som skal tas før sommeren 2016, sier Davidsen.

Vil ikke forskuttere

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta sier han forventer å få «mye god informasjon, som danner grunnlag for utredningssiden».

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Vår oppgave er å legge til rette for at de nye kommunestyremedlemmene i de fire kommunene kan gjøre et så godt mulig vedtak.

– Kautokeino er den største kommunen geografisk i dag. Hvordan ser dere på å bli enda større?

– Nå er du flink til å forskuttere. Vi er i dag nesten 10.000 kvadratkilometer stor, men jeg vet ikke hva framtiden vil bringe. Dette er en spennende prosess. Noen er redde, noen gleder seg, og noen har ikke dannet seg en mening, sier Hætta, og legger til:

– Man hører i media at en storkommune snart er en realitet. Men det stemmer ikke.

Kvænangen-ordfører Jan Helge Jensen sa til NRK mandag at de kom til forhandlingene med åpent sinn, men at de nok aldri hadde vurdert en slik kommunesammenslåing om de ikke var pålagt det.

– Slik jeg oppfatter det er innbyggerne i kommunen vår fornøyd med hvordan det er i dag, sa han.