Fire dømt i en av Nord-Norges største narkotikasaker

Hovedmannen har fått en fengselsstraff på ti år. Nord-Troms tingrett har totalt inndratt fem millioner kroner som de mener er tjent inn på narkosalg.

Narkosak

Et parti på 14 kilo hasj som ble funnet i en garasje i Nord-Troms.

Foto: Politiet

Politiet i Øst-Finnmark startet etterforskningen av det kriminelle nettverket i november 2014.

To år etter, i løpet av tre uker, har fire menn og en kvinne med tilknytning til Troms og Finnmark stått tiltalt for omfattende salg av omkring 30 kilo amfetamin og en mengde hasj, samt grovt heleri. Dette er en av tidenes største narkotikasaker i Nord-Norge.

Etterforskningen har vist at det aller meste av narkotikaen har kommet via Litauen, blant annet ved å smugle amfetamin i bilbatteri over grensen. Store deler av saken er basert på avlytting av samtaler som politiet har gjort.

I løpet av rettssaken innrømmet fire av dem fem delvis straffskyld etter tiltalen. Tiltalen ble tatt ut etter den mest alvorlige narkotikaparagrafen, og dessuten etter en paragraf om organisert kriminalitet. Sistnevnte er ikke funnet bevist.

Ble dømt:

Den antatte hovedmannen, en 35 år gammel litauer, er dømt for å ha solgt 13,4 kg amfetamin. Han domfelles også for oppbevaring av 25 gram hasj.

– Han har fremstått som profesjonell i alt fra systemer for overlevering av stoff til pengetransport ut av landet, står det i dommen.

Han er dømt til fengsel i 10 år.

En 28 år gammel mann fra Vest-Finnmark er dømt for befatning med 6,9 kg amfetamin. Retten mener han har solgt minst fem kg, og at dette er kjøpt inn fra den 35 år gamle litaueren. Han domfelles også for å ha oppbevart 14,5 kg hasj.

– Det er skjerpende at han over flere år har vært kjøper og videreformidler av betydelige mengder amfetamin, står det i dommen.

Han er dømt til fengsel i syv år.

En 53 år gammel mann fra Øst-Finnmark er dømt for erverv av til sammen 8,5 amfetamin over en periode på fire år. Han skal ha solgt minst 3,2 av dette. Han domfelles også for kjøp og oppbevaring av to kg hasj.

Han er tidligere dømt for narkotikakriminalitet. Denne gangen dømmes han til fire år og seks måneder i fengsel.

En 47 år gammel kvinne fra Vest-Finnmark er dømt for å ha overlevert penger som stammet fra narkotikasalg. Hun hadde ikke en sentral rolle i narkotikaomsetningen, anmerker retten.

Hun er dømt til 176 timer samfunnsstraff, subsidiært fengsel i seks måneder.

I tillegg har Nord-Troms tingrett inndratt til sammen fem millioner kroner som de mener har vært fortjeneste. I tillegg er en bil og brukerutstyr inndratt.

Vurderer å anke frikjennelse

Den siste tiltalte mannen, en 42 åring fra Troms, er frikjent. Aktor la ned påstand om tre år, men ble frikjent av dommerne.

– Det er all grunn til å rette mistanke mot mannen, men retten kan ikke se at det kan fastslås ut over enhver rimelig tvil at han har medvirket til oppbevaring, står det i dommen.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier dommen er i samsvar med det som var påstand og tiltale.

– Jeg registrerer at retten ikke fant grunn til å dømme personene for å være en organisert gruppe, dette hadde imidlertid liten betydning for straffeutmålingen. Det er skjerpende omstendigheter som bærer straffeutmålingen, sier Lindquister.

Han legger til at påtalemyndigheten nå vil ta betenkningstid og vurdere om de skal gå videre med saken der en 42-år gammel mann fra Troms ble frikjent. Samtidig forventer han at saken vil fortsette til lagmannsretten.

– Jeg antar at det vil komme to anker på dommen fra de to som ble hardest dømt.

Skal gå gjennom dommen

Hovedmannens advokat, Sverre Sjøvold, sier han ennå ikke har snakket med sin klient om dommen.

– Jeg skal gå gjennom den med min klient til uka, sier Sjøvold.

Advokat Arne Donald Andersen representerte mannen på 53-årene fra Øst-Finnmark. Heller ikke han har vært i kontakt med sin klient.

– Jeg har derfor ingen mulighet til å kommentere dommen før jeg har gått igjennom den med min klient, sier Andersen og legger til at det vil skje til uka.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med advokaten til 28-åringen fra Vest-Finnmark, men Christian Wiig har foreløpig ikke vært tilgjengelig.