Fire år med byråd var nok - Tromsø skroter parlamentarismen

Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti i Tromsø har avsluttet forhandlingene, og fortalte onsdag hvordan byen skal styres fremover.

Nytt styre i Tromsø

Kystens Hus-erklæringen ble undertegnet onsdag.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Rødt og SV i Tromsø er nå fullført, og partiene er blitt enige.

Ap, SV og Rødt er blitt enige om å avvikle parlamentarismen i Tromsø. Dette innebærer at det blir slutt på ordningen med byråd, og at man går tilbake til formannskapsmodellen, slik det er i alle norske kommune, bortsett fra Oslo og Bergen.

Overgangsfase

Endringen skal skje i løpet av åtte måneder. I denne perioden skal Kristin Røymo fra Ap være byrådsleder, mens Jarle Aarbakke fra samme parti blir ordfører.

Deretter går Røymo inn som kommunens ordfører, mens Aarbakke blir varaordfører. I overgangsperioden skal både Jens Ingvald Olsen fra Rødt og Gunhild Johansen fra SV være medlemmer av byrådet.

VIDEO: Se utdrag fra pressekonferansen:

Fra Kystens hus.

Elendig økonomi

Kristin Røymo mener at det er nødvendig å forlate byrådsmodellen for å øke det politiske engasjementet blant politikerne.

– De neste tre årene har kommunen en underdekning på drift på 200 millioner kroner. Dette må alle partiene i kommunestyret gripe fatt i, sier Røymo.

– Denne situasjonen er det det avgående byrådet som har satt oss i, mener Røymo.

Ved å gå tilbake til formannskapsmodellen, kan man spare store summer, mener Røymo.

– På denne måten kan vi blant annet spare 10 millioner kroner på politikerlønninger, penger som vi kan bruke til skolen, som har lidd de siste fire årene, sier hun.

Ambisiøs smørbrødliste

De samarbeidende partier har laget en lang liste over tiltak som de vil sette i verk når de tar fatt på jobben.

 • Legge til rette for boligbygging, og kommunen skal selv bygge 400 utleieboliger.
 • Stoppe privatiseringen av Tromsø kommune
 • Være aktiv og tilretteleggende for eksisterende og nye virksomheter.
 • Fastsette grenser for Tromsømarka
 • Ambisiøse og konkrete klimamål for kommunen
 • Gjennomføre konkrete klimatiltak
 • Ansette minst 40 nye lærere i Tromsøskolen
 • Skal bygge Tromsøbadet
 • Bygge E18 og sikre finansiering aga bygge Kvaløyforbindelsen
 • Styrke samarbeidet med nabokommuner, regionen og landsdelen.
 • Sikre trygg økonomisk styring

VIDEO: Direkterapport etter pressekonferansen:

Tromsø avvikler parlamentarismen.

To ukjente byråder

I tillegg til Røymo, Olsen og Johansen, skal det være to byråder til i perioden fram mot 1. juni neste år, når byrådet avskaffes.

– Vi har navn på blokken, og de vil bli offentliggjort snart, sier Røymo.

I tillegg skal det utnevnes to politiske rådgivere.

Kvaløyforbindelsen

Mens Ap har støttet byrådet om at forbindelsen skal gå over Håkøya, har Rødt og SV vært mot en slik løsning.

I dag sier Røymo de nå skal få til et tettere samarbeid med Troms fylkeskommune for å få fortgang i denne saken. Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo har uttalt seg kritisk til forbindelsen via Håkøya.

– Jeg er sikker på at staten ikke vil betale for en vei som ikke er skikkelig utredet, sier Kristin Røymo. Utredningen fra Statens vegvesen tyder på at Håkøyaløsningen ikke er den beste.

Bedre eldreomsorg

Det nye flertallet vil satse mye på eldreomsorg.

– I dag blir 500 årsverk i helse- og omsorg utført av vikarer og korttidstilsatte. Dette er en dyr og byråkratisk ordning, som vi vil til livs. Vi klarer ikke å ansette 500 nye medarbeider innenfor denne sektoren, men vil går inn for at vi skal klare 200, sier Røymo.

– Dette gir bedre tjenester, større trygghet, og det blir billigere.