Finsk uvilje kan utrydde laksen i Tanavassdraget

Miljøverndepartementet frykter for framtida til laksen i elvene.

Tanavassdraget

Arkivbilde: Tanavassdraget i Finnmark.

Foto: NRK

Tanavassdraget i Finnmark er landets viktigste laksevassdrag. Men det står stadig dårligere til med laksen der.

I fjor ble laksefangsten i Tanavassdraget nesten halvert sammenlignet med 2008.

Nå frykter miljøverndepartementet at finsk uvilje til å begrense laksefisket i Tanavassdraget, kan føre til at flere laksestammer i elva er utryddet om få år.

Avdelingsdirektør i miljøverndepartementet, Steinar Hermansen, sier at Norge har foreslått flere begrensinger i fisket, uten at Finland har vært enig i disse.

– Finland har så langt gitt uttrykk for at de synes dette kan være vanskelig. Finland mener de norske forslagene er gode, men at man trenger mer tid på å se på dem, sier Hermansen til NRK.

– Ytterst bekymringsfull

Hermansen poengterer at det er viktig at både Finland og Norge nå skjønner alvoret og innfører begrensninger i laksefisket i elva.

– Mesteparten av laksen er fellesbestander. Derfor er det nødvendig at vi gjør tiltak på begge sider av grensa. Norge og Finland må komme sammen for å finne fram til fornuftige reguleringer i fisket. Bestanden i noen av sideelvene er ytterst bekymringsfull, sier han.

Også vassdragsforvalter Harald Muladal hos fylkesmannen i Finnmark mener noe må gjøres.

– Jeg frykter at det er fritt for laks i elvene i området i løpet av noen få år. Laksen flere steder er helt avhengig av at det blir satt i verk tiltak nå, sier han.

Men han har likevel ikke noen tro på at en forvaltningsavtale mellom Norge og Finland vil komme raskt på plass.