Finsk fiske truer tradisjonelle fiskeplasser i Finnmark

Sametingsråd Silje Karine Muotka kritiserer det finske turistfisket i Tanavassdraget. Nå vil Sametinget vurdere om det vil bli en ny fiskeavtale mellom Norge og Finland.

Laksefiske

Sametinget vil nå vurdere om det vil bli en ny fiskeavtale mellom Norge og Finland, etter at man på norsk side nå kritiserer turistfisket i Finland, da lokalbefolkningen i Finnmark blir hindret i å fiske på tradisjonelle fiskeplasser.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

–Jeg vil si det sånn at vi på norsk side har fått i stand noen ordninger med lokal forvaltningsmodell, og vi har også et vistvern med tanke på hvordan man prioriterer når bestander krever at man prioriterer i forhold til hvem som kan fiske og hvordan, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NRK.

Hun mener situasjonen på finsk side er annerledes, og at man har sett en stadig mer intensivert turistfiskeindustri, der befolkningen i mange tilfeller hindres i å få tilgang til tradisjonelle fiskeplasser.

– Dette er en stor utfordring. Det som er viktig, slik sametinget ser det, det er at vi får en ny og forbedret overenskomst, samt utsikt til å komme til enighet om forhandlingene om denne overenskomsten innen 2016. Så vil jeg si at sametinget tar del i den norske delegasjonen, mens det fiske sametinget tar del i den fiske delegasjonen. Vi venter spent på delegasjonens sluttanbefaler, men det er klart en dårlig avtale kan jeg ikke se at vi er tjent med, sier Muotka.

Les også: Nye reguleringer for Tanavassdraget - NRK Sápmi - NRK
Les også: Slakter Tanavassdragreguleringer

Ikke tjent med en videreføring av avtalen

Silje Muotka

sametingsråd Silje Karine Muotka kritiserer det fiske turistfisket.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Hun ser ikke for seg at man viderefører den eksisterende avtalen slik situasjonen er i dag.

– Målet må være å komme fram til en løsning så raskt som mulig. Det her henger på utviklingen i forhandlingene mellom delegasjonene. Det er sånn at når den norske delegasjonen foreligger, vil jeg legge saken fram for sametingsrådet, så vil vi fatte en beslutning om hvordan vi vurderer dette. Men jeg vil være tydelig på at vi ikke er tjent med en dårlig avtale, eller videreføre den eksisterende avtalen, sier Silje Karine Muotka.

Les også: Vil innstramme turistfisket - NRK Sápmi - NRK
Les også: Vil etablere villakssenter i Tana - NRK Sápmi

Støtter kritikk fra ordførere

Det er lokalbefolkningen i Karasjok og Tana som i størst grad er berørt av det intensiverte turistfisket på andre siden av grensen. Karasjok ordfører Anne Toril Eriksen Balto og Tana ordfører Frank Martin Ingilæ har kommet med av kritikk av dagens situasjonen, og de får støtte fra Muotka.

– Jeg støtter ordførerne i Tana og Karasjok i denne saken, og jeg deler budskap når det gjelder denne overenskomsten. Det er viktig at enn får en avtale som er dynamisk og aller helst må avtalen forbedres og være i tråd med folke-rett og nasjonal-rett. Ikke minst må vi ha gode rutiner for at vi kan justere avtalen løpende. Det har med bestandsforvaltning å gjøre og det har også med det å gjøre at lokalbefolkningen de må være garantert at deres fiskerett, den skal respekteres.

Les også: Ny fiskeavtale for Tanavassdraget fra 2016 - NRK Sápmi