Finnmarkssykehuset i streik

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken og tar to nye sykehus ut i konflikt, Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal. Dagens varsel om opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus og Finnmarkssykehuset.