Hopp til innhold

Jobbet i åtte år uten skikkelig kontrakt: – Klart lovbrudd, sier advokat

Gjennom åtte år visste aldri ambulansearbeideren om hun hadde en jobb neste uke. To jurister slår fast at kontrakten hennes var ulovlig, men Finnmarkssykehuset forsvarer praksisen.

Hilde Husbyn

– Jeg gikk på søppelkontrakter med null rettigheter, sier ambulansearbeider Hilde Husbyn.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Selv kaller Hilde Husbyn kontrakten hun har gått på for en søppelkontrakt.

Det var ved en tilfeldighet at hun fant ut at hun og flere andre ambulansearbeidere i Finnmark gikk på såkalte nulltimerskontrakter.

Det er en type kontrakt som er ulovlig i Norge i dag, ifølge advokater NRK har snakket med.

– Jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste som har opplevd å gå på søppelkontrakter med null rettigheter. Og jeg har ikke skjønt det før nå, etter åtte år, sier Husbyn.

Finnmarkssykehuset mener på sin side at de har alt på det tørre.

Hilde Husbyn dokumentasjon

Hilde Husbyn har gravd frem flere sider med dokumentasjon på arbeidsforholdet sitt i Finnmarkssykehuset.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Etter at NRK begynte å jobbe med denne saken har Husbyn fått fast jobb ved ambulansestasjonen i Alta. Hvor mange ambulansearbeider som går på samme kontrakt som hun hadde, har ikke Finnmarkssykehuset klart å gi NRK et konkret svar på.

Nulltimerskontrakter sier ingenting om hvor mye du skal jobbe og gir dermed lite forutsigbarhet.

Husbyn sier at hun ba om å få noe mer fast, men fikk til svar at man ved Finnmarkssykehuset bare fikk såkalte rammeavtaler.

– Jeg var heller ikke den eneste i Alta, sier hun.

I løpet av de åtte årene hun har vært på stasjonen i Alta, har det variert mellom fire og seks vikarer med disse avtalene.

Husbyn har i flere perioder fylt konkrete vikariatstillinger i vaktplanen. Men det har hun aldri fått kontrakt på.

– Jeg kunne risikere å få høre at om 14 dager har de ikke mer behov for meg. Og det er sårt. Når man har stått på, ytt og bidratt til å hjelpe andre mennesker, for så å bli behandlet sånn av arbeidsgiver.

Hun mener Finnmarkssykehuset sniker seg unna loven og driver med sosial dumping.

– Det er en kynisk måte å gjøre det på. De sikrer seg vikarer som stiller opp på kort varsel, samtidig som de ikke har noe ansvar.

– Et klart lovbrudd

NRK har snakket med flere advokater om denne saken og nulltimerskontrakter.

– Det er et klart lovbrudd, sier advokat Erik Hetland.

Advokat Erik Hetland

Advokat Erik Hetland mener Husbyns ansettelsesforhold var et klart lovbrudd.

Foto: Lars Kvenild / Lars Kvenild

Han har lang erfaring med arbeidsrett, også innenfor helsesektoren.

Hetland har gjennomgått kontraktene Husbyn har hatt i Finnmarkssykehuset og mener disse er nulltimerskontrakter.

– I realiteten er en rammeavtale og en nulltimerskontrakt det samme, forklarer arbeidsrettsadvokat Lill Egeland.

Hun jobber med utarbeiding av arbeidskontrakter.

Egeland sier at nulltimerskontrakter er et problem hvis de brukes istedenfor å ansette flere faste ansatte. Hun forklarer at nulltimerskontrakter er det samme som tilkallingskontrakter.

Det er nemlig lovlig å ha tilkallingsvikarer, men da må det for det første være nok faste ansatte, forklarer arbeidsrettsadvokaten.

– Og for det andre må det være et midlertidig behov hver gang man kaller på vikaren, sier Egeland.

Hun sier at arbeidsplasser som bruker veldig mange tilkallingsvikarer i stedet for faste ansatte har rigget seg feil.

Advokat Lill Egeland

Advokat Lill Egeland mener lovendringen for nulltimerskontrakter ikke utgjorde noe forskjell for bruken av vikarer.

Foto: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

– Da har man ikke et midlertidig behov, men for få fast ansatte i forhold til den jobben som skal gjøres.

Ifølge Egeland har bruken av tilkallingsvikarer vært et tema i mange tiår, og det er noe som ofte er oppe i retten.

Hilde Husbyn mener at bruken av nulltimerskontrakter skjuler det reelle behovet Finnmarkssykehuset har for arbeidskraft.

Advokat Egeland understreker at hun ikke er kjent med denne konkrete saken, og uttaler:

– Det er ikke noe galt med tilkallingskontrakter, men det blir galt når man bruker det til å dekke opp for et grunnbemanningsbehov.

– Flere har ikke fått med seg lovendringen

Selv om nulltimerskontrakter ble gjort ulovlig i 2019, mener advokat Hetland at dette har gått flere hus forbi.

– Det er vanskelig å si noe om hvor utbredt det er, men det er et overraskende omfang av bedrifter, både i det private og det offentlige, som ikke har fanget dette opp, sier Hetland.

Ambulanseforbundet Delta er godt kjent med bruken av nulltimerskontrakter blant norske ambulansearbeidere og mener det er et problem, spesielt i Finnmark.

– Det er ikke greit i det hele tatt. Vi har tatt det opp med Finnmarkssykehuset gjentatte ganger, sier leder for forbundet Ola Yttre.

Forbundet har også prøvd å få Arbeidstilsynet til å ta tak i dette.

– Så langt har ikke de gjort det, noe jeg syns de burde, sier Yttre.

Ola Yttre sitter bak rattet under hele turneen som Ambulanseforbundet i Delta og LHL kjører i gang f

Leder for fagforbundet Delta, Ola Yttre mener praksisen ved Finnmarkssykehuset ikke er innafor.

Foto: Martin Müller / Delta

Vanskelig å kreve jobb

Husbyn mener at da hun ikke fikk kontrakt på det hun faktisk jobbet, ble hun fratatt mulighet til å kreve jobb.

Når man skal kreve jobb, må man nemlig kunne vise til at det er et behov for deg på arbeidsplassen du jobber.

Hvis man da ikke har noe kontrakt å vise til på hvor mye man har jobbet, er det vanskeligere.

– Når de bare bruker rammeavtaler, er det jo kjørt, sier Husbyn.

– Det er en ond spiral, rett og slett.

Når man krever jobb i Finnmarkssykehuset, kan du få tilbud om jobb et annet sted enn der du allerede jobber, ifølge Husbyn.

Hun og kollegaene har ikke turt å kreve fast jobb i frykt for at Finnmarkssykehuset har lov til å endre arbeidsstedet.

Det er en løsning som fagforbundet Delta er godt kjent med.

Forbundsleder Yttre tror ordningen har ført til at flere vegrer seg for å takke ja til tilbudet.

Men slik er det ikke:

– Ved å kreve jobb skal også arbeidsstedet være det samme som det man har i dag, forklarer advokat Hetland.

Hilde Husbyn

Husbyn mener hun sto uten rettigheter i det ansettelsesforholdet hun hadde med Finnmarkssykehuset.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi driver innenfor lovverket

Finnmarkssykehuset mener at deres kontrakter er innenfor lovverket, og sier de har behov for vikarer.

– Den avtalen vi har mener vi er dekkende, også for å prøve å dekke det langsiktige behovet vi har, sier HR-sjef i Finnmarkssykehuset, Kenneth Grav.

Han legger til at for å sikre mer forutsigbarhet for vikarene, har de åpnet opp for at de kan jobbe på kortere varsel.

Grav er ikke enig i at helseforetaket drives på en kynisk måte og avkrefter at Finnmarkssykehuset driver med sosial dumping.

– Finnmarkssykehuset har svært liten turnover ved ambulansestasjonene våre, og vi tolker denne stabiliteten som en bekreftelse fra ambulansearbeiderne på at de opplever Finnmarkssykehuset som en trygg, god og ordnet arbeidsplass, skriver han på e-post til NRK.

Videre skriver han at grunnbemanningen ved helseforetaket er god.

– Generelt ansetter vi i faste stillinger så snart de blir ledige, skriver HR-sjefen.

Grav mener ikke at helseforetaket bryter loven.

Selv om det kom en lovendring som tilsier at det ikke skal brukes nulltimerskontrakter?

– Ja, det er en avtale som åpner for midlertidighet. Vi sier at vi har, innenfor lovverket, en mulighet til å avtale midlertidige perioder for den ansatte.

Kenneth Grav, HR-sjef i Finnmarkssykehuset

Kenneth Grav, HR-sjef i Finnmarkssykehuset sier helseforetaket ikke bryter loven.

Foto: Allan Klo / NRK

Og det er riktig at den nye paragrafen i arbeidsmiljøloven åpner for midlertidighet, men da – midlertidig.

Ikke i åtte år, slik som det var for Husbyn.

HR-sjefen er enig i at det er litt rart at en ansatt har gått så lenge som vikar og sier hun burde ha krevd fast stilling.

Nå lover han å ta ut en rapport for å nøste opp i hvor mange ansatte som er i lignende situasjoner.

Ved å stå frem håper Husbyn at det kan bli en opprensking i det hun mener er en ukultur.

– Når normer har satt seg, så slutter man å sette spørsmålstegn. Som vikar tør man ikke kreve for mye, for da ender det med at du ikke får vakter. Også er det ikke noe du kan bevise, for du var jo bare tilkallingsvikar, sier hun.

Hilde Husbyn

Hilde Husbyn var tilkallingsvikar ved ambulansestasjonen i Alta i åtte år – men fikk ikke kontrakt på det hun faktisk jobbet.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Hei!

Hei! Har du tips til saker jeg burde se på?

Send meg gjerne en epost!