Finnmarkspoliti vil ha mobilt passkontor

Politiet i Finnmark vil ha et passkontor på hjul. Bare slik mener de det er mulig å betjene en spredt befolkning når det nå blir færre steder som utsteder pass.

Passkontoret

Lokale lensmannskontor skal ikke lenger utstede pass. Politiet i Finnmark vil derfor ha en ambulerende tjeneste.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

– Vi har bedt Politidirektoratet utrede en mobil løsning, slik at vi kan turnere i distriktet, sier Leif Sætrum i Finnmark politidistrikt.

Han forklarer at det er følgene av politireformen og det faktum at det blir færre steder som utsteder pass som er bakgrunnen for tanken om en pass-kiosk på jul der ankomst til de ulike stedene er forhåndsannonsert og der de som skal ha nytt pass fortsatt må bestille time.

Lenge ønsket

Trond Einar Olaussen

Gamvik-ordfører Trond-Einar Olaussen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Trond-Einar Olaussen er ordfører i Gamvik kommune og kjent med politiets planer og at det også skal kunne brukes til identitetskontroll.

– Vi har jo mye utenlandsk arbeidskraft som i dag må reise enten til Vadsø eller Kirkenes for å få oppholdstillatelse. Så dersom en mobil løsning også kan lette reisebelastningen til arbeidstakere som kommer hit, så blir vi veldig fornøyd, sier Olaussen.

– Tilbud må skreddersys

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen har problemer med å forstå at ikke lensmannskontorene også i framtida skal kunne gjøre denne jobben.

Kristina Hansen

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Men en mobil løsning kan selvfølgelig være et alternativ, sier hun.

En avgjørelse om det blir mobile løsninger i Finnmark kommer ikke før 1. mai.

– Vi krysser fingrene for at også Politidirektoratet er løsningsfokusert, og at de ser at en mobil løsning er gunstig i et fylke med lange avstander. Vi ser også på at vi ved de kontorer som utsteder pass, kan ha lengre åpningstider, slik at folk ikke trenger å ta fri fra jobb for å skaffe seg nytt pass, sier Leif Sætrum.