Finnmarkskommisjonen klar

Regjeringen oppnevnte i dag kommisjonen som skal kartlegge rettigheter i Finnmark.

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Etter at Finnmarksloven ble vedtatt i 2005, overtok Finnmarkseiendommen store deler arealene i fylket. Etter loven skal det opprettes en kommisjon, Finnmarkskommi­sjonen, for å kartlegge eksisterende rettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok.

I tillegg skal det opprettes en særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, for å pådømme tvister som reiser seg i den forbindelse.

- Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget.

Og disse har regjeringen plukket ut til å sitte i kommisjonen:

  • Jon Gauslaa, Oslo, leder
  • Anne Marit Pedersen, Tana
  • Hilde Agathe Heggelund, Drammen
  • Ole Henrik Magga, Kautokeino
  • Kjell Næss, Sør-Varanger