Hopp til innhold

Finnmarkseiendommen sliter

Finnmarkseiendommen, som overtok forvaltningen av land og vann i Finnmark 1.juli, sliter økonomisk.

I følge styret og ledelsen er dette forventet fordi det er ekstra kostnader å starte et helt nytt foretak.

Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesordfører Kirsti Saxi ble i går enige om å rette en henvendelse til regjeringa om å omgjøre det statlige lånet på fem millioner kroner til tilskudd.

-  Jeg er jo svært glad for at vi som fylkeskommune kan være enig om å rette en hendvendelse til regjering og storting om at etableringslånet som er gitt bør omgjøres til et etableringstilskudd. Dette for å sikre at Finnmarkseidendommen får en god start, sier Keskitalo.