Hopp til innhold

Finnmarkseiendommen nekter å sikre farlig gruvesjakt. – Ansvarsfraskrivelse, mener jusprofessor

En over hundre år gammel gruvesjakt ligger usikret i et fjellområde ved Porsa i Hammerfest kommune. Grunneier er Finnmarkseiendommen, som mener sikring av området ikke er deres ansvar.

Gruvesjakt ved Porsa, Hammerfest kommune.

Gruvesjakten i midten av bildet har en dybde på 50 meter, og befinner seg i et fjellområde i Porsa i Hammerfest kommune. Foreløpig har verken myndighetene, Finnmarkseiendommen eller Hammerfest kommune engasjert seg for å sikre stedet.

Foto: Allan Klo / NRK

– Dette er ansvarsfraskrivelse.

Ordene tilhører jusprofessor Gunnar Eriksen. Han jobber til daglig ved juridisk fakultet ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

– Direktoratet for mineralforvaltning må komme på banen og få gjort en vurdering av hvem som skal ha ansvaret for å sikre denne gruva, sier Eriksen.

Gjorde oppsiktsvekkende funn

Nylig gjorde en turgåer et oppsiktsvekkende funn i et fjellområde like ved hjembygda Neverfjord. I fjellområdene ved Porsa, noen kilometer sør for Hammerfest, ligger det rester etter gruvedrift i perioden 1900–1931.

I en fordypning i bakken er det et fem meter bredt hull. Dette er en gruvesjakt som fortsetter 50 meter ned i grunnen. Et nedslitt og rustent gjerde er delvis ramlet sammen, og gir ingen sikring. Stedet er heller ikke skiltet.

En dødsfelle, mener Ivar Sørnes, som fant stedet ved en tilfeldighet.

– Ramler man ned her, da er det slutt, sier han.

Tar ikke ansvar

Da NRK omtalte denne saken tidligere denne uka, fremkom det at verken Hammerfest kommune eller grunneier Finnmarkseiendommen vil påta seg ansvar for å sikre gruvesjakten.

Jusprofessor Gunnar Eriksen mener det juridiske ansvaret er tydelig.

– Hvis det er slik at det oppstår personskade som følge at denne gruvegangen, så er det en gang slik at uforsvarlig ordning på en eiendom er som utgangspunkt grunneiers ansvar, sier han.

Gunnar Eriksen, UiT

Gunnar Eriksen er professor ved juridisk fakultet, Norges arktiske universitet i Tromsø. Han mener FeFo driver med ansvarsfraskrivelse.

Foto: UiT

I områdene like ved gruvesjakten, befinner det seg store mengder gruveavfall. Jusprofessoren mener dette kan bidra til skjerpende ansvar.

– Dette er jo en gammel gruve. Slik jeg har forstått det, er dette en sulfidgruve hvor det er tatt ut kobber. I slike gruver vil avfallet representere en forurensningsfare, som igjen vil kunne skjerpe ansvaret etter forurensningsloven, understreker Eriksen.

Usikrede gruvesjakter i Troms og Finnmark

Det er registrert 2.300 gruvesjakter på landsbasis. Om lag 700 av disse, er ikke sikret. Kartet viser forekomstene av usikrede sjakter i Troms og Finnmark, totalt 31.

Grafikk: Direktoratet for mineralforvaltning / NRK

– Statens ansvar

Hos Finnmarkseiendommen (FeFo), mener lederen for eiendomsavdelingen at de ikke har ansvaret om noen skulle skade seg ved et fall ned i gruvesjakten.

– Vi mener jo at der staten har vært den som har gitt tillatelse til gruvedrift, så er staten også den som er nærmest til å stå for en eventuell oppfølging av det, sier Bjørn-Rikart Pedersen.

Han synes ikke det er riktig at FeFo skal ha ansvaret for å sikre områder som ble etablert før organisasjonen ble etablert.

– Ved opprettelsen tilbake i 2006, så har det jo ikke kunne vært tanken at Finnmarkseiendommen skulle påta seg alt potensielt ansvar som kan ha tilligget staten forut for den tid, sier han.

– Eventuelle kostnader som måtte påløpe som følge av slike ukjente skader og forurensninger på finnmarksgrunn, vil være totalt egnet til å slå bort det økonomiske grunnlaget for FeFo.

– Da vil jo vi ikke ha mulighet for å gjøre det samfunnsoppdraget som vi er pålagt å gjøre overfor finnmarkingene, sier Pedersen.

Bjørn-Rikart Pedersen, FeFo

Bjørn-Rikart Pedersen leder eiendomsavdelingen hos FeFo. Han synes ikke det er riktig at FeFo skal ha ansvaret for å sikre områder som ble etablert før organisasjonen ble etablert i 2006.

Foto: Emilie Wilberg / Finnmarkseiendommen

Forurensningsfare fra gruveavfall

Eriksen mener likevel at FeFo kan risikere å få et tilleggsansvar i en eventuell opprydning.

Årsaken er store mengder pukkstein som er samlet i en haug like ved gruvesjakten. Dette er overskuddsmasse etter kobberutvinningen for hundre år siden.

Avfallsmasser fra gammel gruvedrift ved Porsa, Hammerfest kommune

Dette er gruveavfall fra kobberutvinning. Avfallet ligger nært den usikrede gruvesjakten, og kan representere en forurensningsfare.

Foto: Allan Klo / NRK

Det hører med til historien at Hammerfest kommune ikke vil ta jobben med å sikre området.

– Kommunen har ikke ansvar for å sikre et område som tilhører andre, mener assisterende rådmann Gunnar Lillebo.

Bekymringsmelding

Turgåeren som fant den åpne gruvesjakten har selv sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for mineralforvaltning.

Han er oppgitt over at verken FeFo eller Hammerfest kommune ser ut til å vise interesse for å engasjere seg i saka.

Ivar Sørnes

Ivar Sørnes ved restene av gruvedrift fra tidlig 1900-tall i Porsa, Hammerfest kommune. – Svarene fra både FeFo og Hammerfest kommune fremstår som både dumt og smålig, mener han

Foto: Allan Klo / NRK

På eget initiativ har han undersøkt hva det koster å kjøpe inn et solid gjerde, samt skilte området.

– Utstyret kommer på i underkant av tjue tusen kroner. Vi har jobbet mye dugnad i Neverfjord, og gjør det gjerne igjen, sier Sørnes.​​​​​

Gruvesjakt ved Porsa, Hammerfest kommune

Den 5 meter brede gruveåpningen er starten på en 50 meter dyp sjakt, og er rester etter gruvedrift i perioden 1900–1931. Gruvesjakten ligger åpent i landskapet og er ikke sikret.

Foto: Allan Klo / NRK

Ved Direktoratet for mineralforvaltning understreker senioringeniør Wenche Johnsson at de imøteser bekymringsmeldingen fra Sørnes.

– Da vil den bli registrert og inngå i porteføljen som vi gjør en konkret vurdering av. Før den vurderingen er gjort, kan jeg ikke si mer om denne saken, sier Johnsson.