Melkebønder krever at «urettferdig» millionavgift fjernes

For å trygge meierier i distriktene, krever Tine-bønder at en avgift på 180 millioner kroner fjernes.

5F6_mXv7TJI

Tines konkurrenter får årlig 180 millioner kroner for å hindre markedsmonopol. Disse pengene vil Tine-bøndene heller skal brukes på å trygge meierier i distriktene, som blant annet meieriet i Tana som er truet av nedleggelse.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Tana-meieriet er for oss en sikkerhet for at vi får levert, sier melkebonde Svend Andersen.

Han er en av fire eiere i samdriften Návet Doallu i Tana. De har over 200 kyr til sammen, noe som gjør melkeproduksjonen til en av de største i landet.

Melkebonde Svend Andersen

Melkebonde Svend Andersen frykter for meieriet sitt i Tana.

Foto: Sidsel Vik / NRK

I dag er meieriet de leverer til bare noen kilometer unna. Men når Tine-konsernet skal utrede meieristrukturen i Tana og Alta på nyåret frykter han at det vil ende med nedleggelse.

Det betyr at melken må transporteres til nærmeste meieri som ligger på Storsteinnes – om lag 700 kilometer unna.

– Dit er det sju-åtte fjelloverganger som blir stengt i ny og ne. Da er det egentlig bare å åpne opp og tømme ut melka, forteller Andersen.

For å redde de små meieriene i distriktene krever bøndene at en avgift på 180 millioner som går til konkurransefremmende tiltak til Tinebøndenes konkurrenter, fjernes.

– Urettferdig

– Spørsmålet er om det kanskje er på tide at denne avgiften avvikles, sånn at man kan styrke de små meieriene som ligger rundt om i landet, sier melkebonde Mari Trosten.

Melkebonde Mari Trosten

Melkebonde Mari Trosten mener distribusjonsavgiften må fjernes.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Hun er en av de fire eierne Návet Doallu i Tana, og mener det er urettferdig at avgiften går utover distriktsbøndene.

– Tine er under press nå, og da vurderes alle meieriene. I denne runden er det meieriene i Finnmark som vurderes om de skal ha livets rett, sier hun.

Krever avgiftskutt

De aller fleste melkebøndene i landet er endel av Tine-samvirket. Avgiften på om lag 180 millioner kroner ble innført for at det skulle være konkurranse i melkemarket.

Arbeiderpartiet krever at avgiften blir fjernet fordi konkurrentene har etablert seg i tettbygde strøk i Sør-Norge. De slipper dermed ulønnsomme utfordringer med lange avstander og stengte veier, som det er i Finnmark.

– Vi mener det er helt feil at Tine sine konkurrenter skal få penger bare for å være konkurrenter. Vi mener det er feil at det skal brukes midler for å støtte meieriproduksjon i de mest befolkningstette områdene, sier Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap).

Ordfører i Tana, Helga Pedersen

Ap-ordfører i Tana, Helga Pedersen, mener Tine og konkurrentene må konkurrere på like vilkår.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Dersom avgiften fjernes, mener ordføreren at det kan være med på å redde meieriene.

– Det sier seg selv at muligheten for å sikre framtida for Tine i Tana henger sammen med Tine sin konkurransekraft og lønnsomhet på et overordnet nivå, sier hun.

Nå forventer ordføreren at regjeringa bidrar. I en uttalelse krever også Øst-Finnmark regionråd at denne avgiften fjernes for å sikre meierier i Finnmark.

Forventes svar før nyttår

I tillegg har bondeorganisasjonene bedt Landbruks- og matdepartementet se på avgiften Tine betaler sine konkurrenter.

Statssekretær Widar Skogan sier de skal få svar før nyttår, men at det ikke ønsker å blande seg inn i selve meieristrukturen.

– Meieristrukturen styres av eierne, og eierne er bønder, slik at det er et bondestyrt samvirke som gjøre sin egne disponeringer på fritt grunnlag ut ifra konkurranse, inntjening, kostnad og andre mål som de måtte ha, sier Skogan.

Tine i Alta

Tine-konsernet skal se på den framtidige meieristrukturen i Tana og Alta. Her fra Alta.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK