Finnmarkingene sier nei til Nussir

I en fersk meningsmåling sier flertallet av finnmarkingene nei til gruvedrift i Repparfjord. NRK har konfrontert én statsråd og to sametingsrepresentanter med meningsmålingen, og fikk sprikende svar.

Markopneset industriområde

På tegnebrettet er alt klart for gruvedrift i Repparfjord, men de fleste finnmarkingene vil ikke ha denne type industri, viser meningsmålingen InFact har gjort.

Illustrasjon: Reklamehuset Nord/Kvalsund kommune

Det er InFact som har utført målingen for NRK.

Meningsmåling om nussir - fordelt etter kjønn

Kilde: InFact

45,4 prosent av befolkningen i Finnmark sier nei til gruvedrift med avfallsdeponi på havbunnen i Repparfjord. 38,7 prosent sier ja, mens 16 prosent sier at de ikke vet. Det er spesielt aldersgruppen 30 til 44 år som uttrykker størst motstand. Ser man på den yngste aldersgruppen, 18–29 år, er det flertall for gruvedrift. Slår man sammen alle, er altså flertallet imot gruvedrift.

Frank Bakke-Jensen

Såfremt søknaden er innenfor rammene, skal Nussir realiseres, sier Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Marte Lindi, NRK

Dette bekymrer ikke EU-statsråd Frank Bakke Jensen (H), som mener gruvedrift er eneste vei å gå.

– Dette er en industri vi er nødt til å utvikle, rett og slett fordi vi er gode på disse tingene, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark.

Nei fra NSR

I motsatt ende er listetopp for Norske Samers Riksforbund til det kommende sametingsvalget, Silje Muotka, som vil stoppe gruveplanene til Nussir.

Silje Karine Muotka

– Jeg håper ikke dette prosjektet kommer i gang, sier Silje Muotka (NSR)

Foto: NSR

– Jeg håper ikke dette prosjektet kommer i gang. Nå har vi i NSR levert vår høringsuttalelse på driftskonsesjonen, og vi anbefaler Direktoratet for mineralforvaltning å ikke gi driftskonsesjon for prosjektet. Vi har også sendt en tydelig oppfordring til Sametinget og Finnmarkseiendommen om at de må avvise prosjektet slik det fremstår i dag, sier Muotka.

Uklart fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets rikspolitikere har i flere år vært positive til gruvedrift i Repparfjord, først og fremst gjennom fylkets egen Helga Pedersen. Fullt så tydelig er ikke partiets kandidat til presidentjobben på Sametinget, Ronny Wilhelmsen.

– Er du for eller imot etableringen av Nussir?

– Det eneste svaret jeg har, er fortsatt at vi skal følge de prosedyrene som er nødvendig, og at rettighetshavernes interesser skal ivaretas. Det er det viktigste for oss i Arbeiderpartiet, sier han.

– Du har ingen meninger om etableringen?

– Når det gjelder Nussir slik som saken står nå, har ikke jeg noen meninger om saken. Det er valgprogrammet som styrer min mening, slår Wilhelmsen fast.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (Ap)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hva er det?

– Det er det at vi skal forholde oss til folkeretten og ILO-konvensjonen 169. I dette tilfellet må staten ta ansvaret, komme på banen og kjøre forhandlinger både med rettighetshavere i området og kommunen, understreker han.

– Hva mener du om en urfolkskompensasjon?

– Det har jeg ingen mening om slik saken står nå, sier Wilhelmsen.

Garantist

Frank Bakke Jensen garanterer at en driftssøknad fra Nussir skal være politisk behandlet innen ett år.

– Det er ingen politikere som har jobbet så mye med Nussir slik jeg har gjort. Jeg har snudd de vedtakene som kom fra den rødgrønne regjeringen. Dessuten har vi løftet prosessen, slik at vi nå kan vurdere en driftstillatelse. Såfremt søknaden er innenfor rammene, skal Nussir realiseres, sier han.

Nussir - fordelt på alder

Kilde: InFact