Tror gruve-ja i Naustdal betyr ja i Kvalsund

Regjeringens ja til sjødeponi i Førdefjorden må åpne for samme type gruvevirksomhet i Kvalsund i Finnmark, sier ordføreren.

Repparfjord

REPPARFJORDEN: Gyteplass for torsk, nasjonal laksefjord og framtidig deponi for millioner av tonn gruveavfall med tungmetaller, dersom ordføreren får det som han vil.

Foto: Bente Bjerke / NRK

Det var fredag at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente det omstridte Engebøprosjektet i Sogn og Fjordane. 140 millioner tonn restmasse fra den kommende gruvedrifta skal deponeres i Førdefjorden.

– Det betyr jo at det etter all sannsynlighet blir ja til sjødeponi også i Repparfjorden, sier Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap).

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsunds ordfører Ragnar Olsen er optimist etter at regjeringa sa ja til sjødeponi i Naustdal.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

– Jeg gleder meg på vegne av Naustdal kommune. Men hvis regjeringa skal ha troverdighet, må det bli et ja også i Repparfjorden.

Tror på 150 arbeidsplasser

Gruveselskapet Nussir har i flere år jobbet med å få godkjent sine planer om en kobbergruve i kommunen i Vest-Finnmark. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gruvevirksomheten gi 150 arbeidsplasser og en årlig omsetning på opptil 700 millioner kroner.

Men prosjektet er satt på vent inntil videre. Gruvedriften må godkjennes av Miljødirektoratet, som skal vurdere utslippssøknaden etter forurensningsloven. Det skjer etter planen før sommeren.

Utredningene som skal danne grunnlag for gruvedriften, er blitt slaktet av Norges fremste miljøforskere.

– Profitt foran miljø

Gruveplanene innebærer deponering av opp til to millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i Repparfjorden – som er vernet som nasjonal laksefjord. Regjeringens ferske ja til sjødeponi i Førdefjorden skremmer leder i Finnmark SV, Tommy Berg:

– Vi frykter jo at det kan bli sjødeponi Repparfjorden. Det er noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ønsker at vi skal deponere det på en forsvarlig måte, og ikke kaste det rett ut i matfatet til fylket. Det er høyresidas politikk for å fremme profitt framfor miljøtenkning, sier Berg.

Negativt uansett hvor avfallet går

Også lederen i leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, tror avgjørelsen om Førdefjorden gir en pekepinn på hva Repparfjorden har i vente.

– Men det er miljøvernmyndighetene som ser på det, så vi får avvente og se hva som skjer.

Ordfører Ragnar Olsen har for lengst valgt gruvedrift og arbeidsplasser foran hensynet til torsk og laks i Repparfjorden.

– Jeg har forståelse for motstandernes argumentasjon, men uansett deponiløsning vil det ha negative konsekvenser. Statens ulike organer gjør sin vurderinger og veier fordeler mot ulemper. Jeg regner med at saken er i trygge hender, og at det blir et ja.

Direktør i Nussir Øystein Rushfeldt sier til NRK at han ikke tror regjeringens gruve-ja i Sogn og Fjordane vil få noen betydning for hans selskaps prosjekt i Finnmark.