Hopp til innhold

Gult farevarsel – Finnmark venter inntil 70 mm regn

Det er ventet mye nedbør de neste 24 timene: Like mye som det normalt kommer i løpet av hele juni.

Normalnedbør i juni i Finnmark

Så mye nedbør er vanlig å få i Finnmark i juni. Flere steder skal nå få disse mengdene i løpet av 24 timer.

Grafikk: Meteorologisk Institutt

– Det blir vått, det blir mye regn. Det blir verst frem til midt på dagen i morgen, sier vakthavende meteorolog Maiken Vassel.

Det er ventet 40–50 mm nedbør i Finnmark det neste døgnet. Enkelte steder kan det komme så mye som 70 mm.

– Det er nok få som kommer til å oppleve de 70 mm på 24 timer, men noen stasjoner har allerede fått en god del nedbør, sier hun.

Vassel trekker frem værstasjonen i Kvænangen, som har fått 24,1 mm regn allerede.

– Det er ventet at det skal komme like mye en gang til.

Kan få konsekvenser

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for svært mye regn i Vest-Finnmark.

– Det gjelder særlig Øksfjord-halvøyen. Der er det gult farevarsel, men med mulighet for svært mye regn.

Vassel sier at farevarselet kan bli oppjustert, men at det er lite sannsynlig.

– Det er såpass mye nedbør, at vi forventer at det kan bli litt større konsekvenser, sa vakthavende meteorolog Eirin Ristesund til NRK onsdag formiddag.

I tettbygde områder er det fare for overvann. Mye overvann kan også føre til vanskelige kjøreforhold, vannplaning eller stengte veier.

Gult farevarsel for svært mye regn i Vest-Finnmark.

Det ventes mye regn i dette området i Vest-Finnmark det neste døgnet.

Grafikk: Meteorologisk institutt

Sendt ut farevarsel

Også NVE har sendt ut gult farevarsel. Det ene er for flom for Finnmark og nordlige deler av Troms.

Fra onsdag ettermiddag er det ventet at vannføringen i bekker og elver vil øke grunnet de store nedbørsmengdene. Det kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

– Det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden, melder Varsom.no.

Det er også sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for deler av Troms og Finnmark.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Med nåværende værprognoser er det nordlige deler av Troms, og ytre strøk av Vest-Finnmark som er mest utsatt.