Hopp til innhold

Opprørt over at politiet i Finnmark er frikjent uten begrunnelse

Politiet i Finnmark får krass kritikk for sommel og dårlig etterforskning av en rekke straffesaker. Men politidistriktet er frikjent av Spesialenheten etter at de ble anmeldt for lovbrudd i en av dem.

Victoria Larsen og Geir Larsen

Geir Larsen ba Spesialenheten granske politiet i Finnmark etter at voldssakene som hans datter Victoria anmeldte, bare smuldret bort.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Jeg blir bare oppgitt. Etter over to års kamp er det eneste svaret et par linjer om at det ikke er funnet noe ulovligheter, sier Geir Larsen.

Han fikk avgjørelsen fra Spesialenheten for politisaker før helgen. Uten noen begrunnelse slår de fast at Finnmark politidistrikt ikke gjorde noe straffbart i saken som gjaldt Larsens datter Victoria, som var utsatt for vold av en gjengangerkriminell.

Samtidig slår statsadvokaten fast at det er store mangler ved arbeidet til Finnmark politidistrikt. I over 50 straffesaker i fjor var det store feil ved oppfølgingen og kvalitetssikringen.

Påsto 15 feil

I klagen til Spesialenheten listet Geir Larsen opp 15 forhold han mente var straffbare feil hos politiet etter at datteren hans anmeldte sin ekskjæreste for flere tilfeller av vold.

Hun opplevde at sakene smuldret bort.

Også flere andre i lokalsamfunnet var fornærmet i sakene, som kom for tingretten i oktober 2021.

De var så dårlig etterforsket at aktor i saken bare ga opp å føre bevis for dem. 30-åringen ble dermed frikjent for de fleste anklagene.

Mannen hadde en svært voldelig forhistorie, og er i ettertid dømt til over fem års fengsel for en svært grov voldtekt.

Melding om besøksforbud fra politiet i Finnmark.

En SMS som ble funnet i en gammel sikkerhetskopi, førte til at politiet i Finnmark måtte beklage feilinformasjon.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Larsen mener politiet har sviktet grovt både i etterforskningen og i oppfølgingen av offeret.

Et av punktene i anmeldelsen hans dreier seg om at politiet ikke ga mannen et forbud mot å oppsøke Victoria.

Politiet ga gale opplysninger om saken da Larsen klaget. Etter at dokumentasjonen dukket opp i en gammel sikkerhetskopi, måtte de beklage saken.

Les også: Gjenganger dømt for å voldta kjæresten og knuse kjeven hennes

Vil klage

Larsen er skuffet over at ingen av feilene får noen konsekvenser for politiet. Det blir ikke bedre av at saken er henlagt uten noen begrunnelse, sier han.

– Det kan hende Spesialenheten kunne kommet med en begrunnelse som jeg hadde godtatt. Men når de ikke går gjennom det punkt for punkt, så sitter jeg fortsatt her og lurer på hva det egentlig er som foregår.

Larsen er i ferd med å skaffe seg advokat for å klage på avgjørelsen.

– Jeg håper selvfølgelig politiet i Finnmark skal stå til ansvar for det de har gjort.

Svært kritisk rapport

Da Victorias ekskjæreste ble frikjent, tok det lang tid før dommen fra tingretten ble sendt videre fra politiet til statsadvokaten.

Dermed ble det for sent å anke den videre til lagmannsretten.

Nå viser det seg at tilfellet er langt fra enestående. I fjor skjedde det samme i et tosifret antall saker: Dommene ble liggende så lenge i skuffen hos Finnmark politidistrikt at fristen for å anke gikk ut.

I en fersk rapport fra statsadvokatene kommer det frem at de har purret på politiet i Finnmark gjentatte ganger – til ingen nytte.

Førstestatsadvokat Hugo Henstein mener det kreves lite saksbehandling for å sende dommene videre.

– I verste fall kan uriktige dommer bli stående, sier han til NRK.

Hugo Henstein

Hugo Henstein peker på over 50 straffesaker fra i fjor der politiet i Finnmark har gjort en for dårlig jobb.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ifølge Henstein er mange av sakene i Finnmark preget av feil, som at vitner ikke er avhørt eller at det er gjort gale rettslige vurderinger.

Etterforskningen tar også lang tid, slik at bevisene blir gamle når saken kommer for retten.

Bare 14 prosent av voldtektssakene i Finnmark i fjor ble oppklart.

– Det er altfor lite, sier Henstein.

Rapporten peker på store problemer med samarbeidet mellom etterforskerne og juristene i distriktet.

– Vi vet at oppklaringsprosenten har gått ned og saksbehandlingstiden har gått opp i en periode hvor det har blitt flere jurister, sier Henstein.

Trege med besøksforbud

Rapporten slår også fast at politiet i Finnmark gjør en for dårlig jobb med å hindre vold og trakassering ved hjelp av besøksforbud.

De venter for lenge med å ilegge slike forbud. Når forbudet blir brutt, tar det for lang tid før de følger opp med reaksjoner, heter det i rapporten.

Henstein mener det er viktig at politiet reagerer raskt og viser at de mener alvor med besøksforbud.

– Dette kan høres trivielt ut, men vi vet at de aller fleste drap i Norge er såkalte varslede drap: det er typisk en sjalu mann enten under eller etter et samlivsbrudd.

Politimester: Glad for kritikk

Politimester Ellen Katrine Hætta sier det er bra at statsadvokatene setter klare krav.

– Jeg gleder meg over rapporten, selv om det er mye pisk der.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta vil satse på opplæring og fordele arbeidsoppgaver på en bedre måte.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Hætta har opplæring og bedre arbeidsfordeling på toppen av lista over det som skal gjøres bedre.

Et av problemene er at de får relativt mange nyutdannede politijurister.

– Vi har en del turnover blant juristene, som gjør at vi bruker mye tid på opplæring. Da blir det tilsvarende mindre tid til produksjon, sier Hætta.

Hun sier at mange jurister drar videre til mer sentrale politidistrikter etter at de har fått opplæring i Finnmark.

– Vi må jobbe for å beholde flinke politijurister og politifolk ett og to år lengre enn de hadde planlagt å bli.

Les også: Her er beviset på at politiet ikke snakket sant om besøksforbud