Hopp til innhold

Finnmark og Troms mister torsken: Ingen grunn til bekymring, sier regjeringa

Salget av torskekvoter ut av Finnmark og Troms skyter fart etter at reglene ble endret. Fiskarlaget er bekymret, men regjeringen mener at salget ikke får negative konsekvenser for fiskeriavhengige lokalsamfunn.

Det årlige skreifisket starter i januar og varer til april

SELGES SØROVER: Nordlandsfiskerne skaffer seg flere kvoter fra Troms og Finnmark. Regjeringen deler ikke bekymringen til Fiskarlaget Nord.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Reglene ble endret i sommer, og siden da har det vært lov å selge kvoter fra Finnmark og Troms sørover til Nordland. Lokalpolitikere og Fiskarlaget Nord advarte mot endringene, og har fått rett: Så langt har Finnmark mistet netto 13 torskekvoter, og Troms 6, til Nordland. (Se oppsummering i faktaboksen, komplette bakgrunnstall her )

– Dette er selvsagt bekymringsfullt. Jo lenger nord i landet vi kommer, jo mer ensidig fiskeriavhengige er vi, sier Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget Nord.

Statssekretær Ronny Berg ser derimot ingen grunn til bekymring. Han mener det vil stabilisere seg, og at det uansett ikke er mange kvoter som er solgt.

– Det er tross alt over 400 fartøy som kunne solgt seg ut, så de er ikke noen stor andel, sier Berg.

Krever tiltak

Roger Hansen mener Nordland vinner kvotekampen fordi de tradisjonelt har større båter og dermed mer kapital.

– Vi har ikke den økonomisk ryggraden lenger nord. Det gjør at vi har lettere for å selge rettighetene sør i landet. Her må noe gjøres.

Hansen mener de nordligste fylkene har fått dobbel dose dårlig medisin: Første ble det lov å flytte kvoter fra mindre fartøy (11 meter og opp) til større fartøy på over 50 meter. Deretter ble fylkesbindingene fjernet.

– Vi må treffe tiltak som hindrer at fiskerifylket Finnmark står fattigslig tilbake, sier Hansen. Det viktigste vil være å hindre adgangen til å flytte kvotene til større fartøy, mener han.

Roger Hansen

– Kvotene selges ut av Finnmark, akkurat slik vi advarte mot, sier Roger Hansen i Fiskarlaget Nord.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Bra med økt verdi

Statssekretær Ronny Berg sier han ikke har fått negative reaksjoner fra aktive fiskere, og mener endringen er bra for den enkelte utøveren.

– Verdien på kvotene er vel gått opp med 700.000–800.000 kroner, og fiskerne kan få bedre betingelser når de skal låne penger, sier Berg.

Ronny Berg

Ronny Berg synes kvotesalget er udramatisk, og viser til at mer fisk landes i Finnmark.

Foto: Anita Føleide / NRK

Han mener prisene og salget vil stabilisere seg, og viser til at man kunne selge kvoter også tidligere.

– Det ville bare vært mer komplisert. De måtte flytte og være borte ett år, og så solgt seg ut.

Beholder sysselsettingen

Berg sier regjeringa følger nøye med på statistikken, men avviser at kvotesalget får samfunnsmessige konsekvenser av betydning.

– Hva vil du si til lokalpolitikerne som er bekymret?

– At de må se det i sammenheng. En ting er hvem som eier fartøyene, men vi må se på hvor fisken landes: Det er det som skaper sysselsetting. Foreløpig viser det seg at det landes mer fisk i Finnmark.