Finnmark med evig stillingsvern: – De ansatte i Troms har en dårligere garanti

I sammenslåingen av Troms og Finnmark har de ansatte i Troms fått garanti om sikret jobb ut 2024. I Finnmark har de fått samme lovnad, bare uten utløpsdato. – Må rettes opp hurtig, sier tillitsvalgt.

Hovedtillitsvalgt i Troms fylkeskommune Synnøve Lode krevet at de ansatte i Troms og Finnmark har li

Hovedtillitsvalgt i Troms fylkeskommune Synnøve Lode krever at de ansatte i Troms og Finnmark har like vilkår ved sammenslåingen, og det må skje kjapt, mener hun.

– Ulikheten i arbeidstakergarantiene fører til at det oppleves som at de ansatte i Troms har en dårligere garanti enn de ansatte i Finnmark, og det føles urimelig, sier Synnøve Lode, hovedtillitsvalgt i Akademikerne.

I et vedtak fra Troms fylkeskommune kommer det fram at de ansatte har et stillingsvern ut 2024:

«Ingen som er ansatt i Troms fylkeskommune på tidspunktet hvor dette vedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen. Dette gjelder frem til 31. desember 2024.»

Et tilsvarende vedtak i Fylkestinget i Finnmark har derimot en annen ordlyd:

«Ingen som er eller blir ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen.»

Krever like vilkår

– Det er uheldig at vi går inn i en ny organisasjon hvor de ansatte har ulike betingelser. Dette må rettes opp i hurtig. Sammenslutningen for arbeidstakerorganisasjonene er samstemt i kravet om at vedtaket blir endret slik at stillingsvernet i de to fylkene er like når vi nå blir ett, sier Lode.

Anders Nybø, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Finnmark, ønsker ikke å kommentere saken og viser til det ovennevnte vedtaket fra fylkestinget i Finnmark.

Nybø fortalte derimot NRK i november i fjor at de ansatte, spesielt hos sentraladministrasjonen i Vadsø, er sterkt preget av sammenslåingsprosessen.

– Usikkerheten for framtiden rammer alle. Når man ikke vet hvilken type jobb man skal ha i fremtiden, blir det vanskelig, sa Nybø den gangen.

– Storm i et vannglass

Leder i fellesnemnda Kari-Anne Opsal (Ap), mener denne saken er en «storm i et vannglass» og sier forskjellen i stillingsvernet i realiteten ikke er stor.

Kari-Anne Opsal

Leder for fellesnemnda Kari-Anne Opsal, l sier det i realiteten ikke er stor forskjell på stillingsvernet.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Når det begynner å komme ut i 2030 vil stillingsvernet til de respektive fylkene bli mindre relevant. Du skal argumentere godt for å beholde et stillingsvern uten utløpsdato etter sammenslåingen, sier hun.

Opsal mener likevel det er viktig at begge partner har like vilkår.

De fleste fylkene som har begynt med sammenslåing har satt en fast dato for stillingsvernet. Fem år har vært det vanligste.

Fellesnemnda sitt andre møte blir i Vadsø den 30. og 31. januar.