Finnmark håpet på 31 nye arbeidsplasser, men får kanskje bare en sekretær

I forbindelse med sammenslåingen av Finnmark og Troms ble et framtidig nordområdesekretariat lagt til Vadsø. Problemet er bare at det ikke følger med arbeidsplasser til det nye sekretariatet.

Ragnhild Vassvik

Finnmark fylkeskommune og fylkesordfører Ragnhild Vassvik trodde på mange nye arbeidsplasser etter regjeringsforhandlingene mellom KrF og regjeringen. Foreløpig er det kun en stilling som etableres i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det her er blitt framstilt som et veldig stort og omfattende prosjekt for Vadsø og Finnmark. Hvis det kun er snakk om en stilling, så er det nesten som en flopp å regne, sier fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nordområdesatsing i Vadsø har foreløpig kun en stilling i potten til det nye sekretariatet.

KrF og regjeringspartiene ble i fjor høst enige om hvilke oppgaver de nye regionene skal få overført fra staten. Finnmark og Troms skulle få større ansvar, og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

Forutsetning for en slik overføring av ansvar var at Finnmark og Troms slo seg sammen, noe fylkestinget i Finnmark til slutt gikk inn for.

Vadsø Høyres kontor

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (t.h.) håper på flere statlige stillinger til Vadsø. Her sammen med tidligere kommunalminister og partikollega Jan Tore Sanner (H).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ønsker 31 nye stillinger

Det var ingen konkrete arbeidsoppgaver eller antall arbeidsplasser som fulgte med forslaget om et nordområdesekretariat.

Finnmark fylkeskommune ble i denne sammenhengen bedt om å komme med innspill, og de la fram et omfattende forslag med håp om 31 nye stillinger tilknyttet de nye oppgavene.

En mulighetsstudie fra fylkeskommunen omfatter et ansvar for nordområdepolitikken innenfor internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap.

– Nordområdepolitikken strekker seg over veldig mange områder. Da er det viktig å få på plass et koordinerende organ som tar hensyn til regionale utfordringer og politikk, som kan bli en del av en nasjonal nordområdesatsing, sier fylkesordføreren.

Ragnhild Vassvik legger til at dette ikke er utredet i detalj, men er et innspill.

Svein Iversen, leder for sentralstyret i Motorførernes Avholdsforbund

Fylkesleder i Finnmark og Troms KrF, Svein Iversen mener at det lå store forventninger om overføringer av arbeidsoppgaver fra Oslo til distriktene etter regjeringsforhandlingene og fylkessammenslåingen.

Foto: Knut Klevstad

– Tatt på senga

Fylkesleder i Finnmark og Troms KrF, Svein Iversen, er klar på at det er forventninger om flere arbeidsplasser i Finnmark enn den ene som nå ligger på bordet.

Derfor tar han til ordet mot sin egen regjering.

Iversen er overrasket over at departementet ikke har gjort mer grunnarbeid i denne saken, for det er klare forventninger om at det skal følge med et innhold i sammenslåingen.

– Utgangspunktet var jo en god politisk intensjon. Det at departementet nå nærmest er tatt på senga uten å kunne vise til et konkret innhold er skuffende. Vi forventer at regjeringen leverer her, sier Svein Iversen.

Anne Karin Olli

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne Karin Olli, opplyser at ingenting er vedtatt tilknyttet sekretariatet som skal etableres i Vadsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ingenting er avklart

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (H) sammenligner et framtidig nordområdesekretariat med Barentssekretariatet. Der er det i dag mellom 10–15 stillinger.

Statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Anne Karin Olli (H), opplyser at ingenting er foreløpig vedtatt av regjeringen.

Olli forstår at mange har forventninger til etableringen av et sekretariat i Vadsø, men at i stortingsmeldingen står det kun at de må være i dialog med Nordområdeforumets medlemmer.

De består av medlemmer fra fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, samt Sametinget.

– Det er ikke tatt noen beslutning om organisering eller størrelse på dette sekretariatet, sier Olli.