Finnmark får minoritetsrådgiver

For å styrke ordningen med minoritetsrådgivere, opprettes det i år 13 nye stillinger gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. En av disse skal plasseres i Finnmark, på Vadsø videregående skole. Plasseringen er basert på statistikk om hvilke skoler som har størst antall elever som er minoritetsspråklige. Rådgiveren skal også bistå de andre videregående skolene i fylket ved behov.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo Nordnytt

Få med deg ukas første Nordnytt med Vilde

Få med deg ukas første Nordnytt med Vilde