Finnmark best

Fiskebedriftene i Finnmark gjør det best i nord.

Fisk

Satsning på fersk fisk er en av årsakene til fiskebedriftene i FInnmark har gjort det bedre enn sine kollegaer i Troms og Finnmark.

Foto: NRK

Fiskebedriftene i Finnmark har i år klart seg bedre enn bedriftene i Troms og Nordland.

For mens Nordland og Troms har hatt store berg med saltfisk på lager, har Finnmark rettet seg inn mot en annen del av markedet.

Det sier administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang:

– Det skyldes jo at det i Finnmark, og kanskje spesielt i øst, produseres mye ferskvare. Både fersk- og frossenfilet. På den måten har de lagt mindre fisk i salt.

I tillegg har de også hengt mindre fisk enn sine kollegaer lenger sør.


– Når det gjelder tørrfisk som går via fiskerkjøperene så er ikke kvantumet veldig stort i Finnmark.

Finnmark bedre enn snittet

Nå er det ennå en stund til årsregnskapene skal skrives, men som en foreløpig konklusjon kan man allerde nå si at bedriftene i Finnmark vil klare seg best i år.

– Kombinasjonen med at flere at bedriftene der har holdt på med kongekrabbe, og henvendt seg til et ferskmarked har vært god. Samtidig kom fisket i Finnmark senere i gang ut på våren hvor det var prisreduksjoner. Det er nok riktig å si at finnmarksbedriftene kommer bedre ut enn snittet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen