Hopp til innhold

– Endrer alle forutsetninger for Forsvaret

Dersom Finland og Sverige blir medlem i Nato, må Forsvaret tenke helt nytt. Gamle strategier kan stå for fall. – Spillebrettet blir mye større, sier brigader Eystein Kvarving.

Oslo 20200818. Eystein Kvarving (t.v) og Eirik Kristoffersenetter at han overtok som forsvarssjef etter Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Brigader Eystein Kvarving forteller om spent stemning i Forsvaret, her sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Finland vil søke seg medlemskap i Nato, Sverige har ikke bestemt seg. I Forsvaret sitter militærstrategene og ser en helt ny virkelighet åpenbare seg.

– Det er militært spennende, jeg tror mange i Forsvaret synes dette er flott, sier brigader Eystein Kvarving, som er forsvarssjefens kommunikasjonssjef.

Norge har aldri delt landgrense med et annet land i Nato.

– Spillebrettet blir mye større. Forsvaret av den skandinaviske halvøy må sees på en helt annen måte, det endrer alle forutsetninger, sier Kvarving.

Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.

Et svensk og finsk medlemskap i Nato kan gjøre plasseringen av for eksempel hærens styrker i Indre Troms, til et spørsmål som må vurderes på ny.

Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret

Gamle strategier for fall

Siden andre verdenskrig har det mest kjente forsvarskonseptet dreid seg om det som blir kalt for Lyngenlinjen. I dette området i Nord-Troms er terrenget bratt, det er sjø rundt, og hvis den eneste veien gjennom blir sprengt bort, er det vanskelig å trenge gjennom.

Dette er grunnen til at hærens tyngdepunkt er plassert i Indre Troms. Her ligger de norske styrkene som skal ta imot en angriper fra nordøst.

– Forsvarskonseptene vi har hatt til nå vil måtte endres, eksempelvis må Lyngenlinjen og scenarioene for Finnmark revurderes og eventuelt endres, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi.

Og hvis forsvarskonseptene endres kan det ende med at norske styrker blir flyttet på.

Tormod Heier

– Det er historiske proporsjoner over det som skjer nå. Finnene er kjempesmarte, sier Tormod Heier. – Da Russland lå med brukket økonomisk rygg i 1995, meldte de seg inn i EU. Og nå benytter de anledningen til å kjappe seg inn i Nato.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Kanskje må vi tenke nytt om Indre Troms som tyngdepunkt for hæren, kanskje kan tyngdepunktet heller være i Nord-Sverige eller Nord-Finland. De har en mye sterkere hær enn vi har, mens vi er sterke på det maritime. Og med dem som allierte kan vi se for oss å dele på arbeidet, sier oberstløytnant Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole.

Brigader Eystein Kvarving vil ikke mene noe om hva et finsk og svensk natomedlemskap vil få å si for hæren i Indre Troms.

– Det er for tidlig å si om dette vil ha konsekvenser for plasseringen av Forsvarets styrker, men det kommer en ny langtidsplan, og det er naturlig å se på dette framover, sier Kvarving.

– Jernbane til Kirkenes

Et større spillebrett innebærer også at stridsvogner, artilleri og annet tungt forsvarsmateriell, kan sendes mellom nord og sør gjennom Sverige. Der er veiene bedre enn i Norge, og jernbanen går helt til Narvik.

Og plutselig er vi kommet dit hen at det vil være en strategisk fornuftig beslutning å bygge jernbane fra Finland til Kirkenes, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli.

Per Erik Solli

Forsvarsanalytiker Per Erik Solli ser en rekke muligheter for arbeidsdeling mellom Norge, Sverige og Finland.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Forsvarsmessig har alle logistikklinjer noe for seg, sier brigader Eystein Kvarving, som er kommunikasjonssjef for forsvarssjefen.

Ifølge forsvarsanalytikeren ved Nupi er en rekke av de nordiske styrkene plassert slik at de utfyller hverandre.

– Østlandet kan like godt beskyttes av jagerfly fra Sverige, de kan ha kortere vei å fly enn norske. Og jagerflyene våre på Ørland og Evenes har kort avstand til store deler av Midt- og Nord-Sverige, sier Solli.

– Norden vil bli en selvstendig maktfaktor som russerne må ta hensyn til på en helt annen måte enn før. Og den felles styrken kan også virke konfliktdempende, fordi vi ikke nødvendigvis trenger hjelp fra USA for å håndtere en krise. Norge har kommet veldig godt ut av ukrainakrigen, hvis Sverige og Finland nå blir skremt inn i Nato, sier Heier.