Fin natur og billige studielån lokker

Nedskriving av studielån, fin natur og godt nettverk. Det var avgjørende for at de nyutdannede lærerne Marianne Sagen Larsen og Marthe Johnsen kom tilbake til Finnmark etter utdanning. Og helt ferske tall viser at det blir flere i Finnmark.

Nye innbyggere i Vadsø

Marianne Sagen Larsen (tv) og Marthe Johnsen bidrar begge til at det har blitt flere finnmarkinger siste kvartal.

Foto: Sidsel Vik / NRK

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Hammerfest økte mest med 26 personer, mens Alta har mistet fire det siste kvartalet og har fortsatt ikke nådd den magiske grensen på 20.000 innbyggere.

Det bor nå 10419 i Hammerfest, mens fylkets største by har 19978 innbyggere.

Totalt har fylket fått 51 flere innbyggere. De nyutdannede lærerne Marianne Sagen Larsen og Marthe Johnsen har kommet tilbake til Vadsø og bidratt til den totale veksten som stoppet på 75.713 innbyggere.

Nettverk og natur

– Det er jo nettverket man har her, den fine naturen og naturligvis det at man får studelånet nedskrevet som er avgjørende, forklarer de.

Ikke engang en kremjobb i Oslo kunne forandra på det.

– Men kanskje en annen plass, legger Marianne ærlig til.

De skryter begge av måten arbeidsplassen Vadsø ungdomsskole har tatt imot tilbakeflytterne.

– Det å ta imot folk som kommer skaper trivsel og er jo viktig for at folk blir værende, mener de.

Men 10 av fylkets 19 kommuner er fortsatt på listen over kommuner som har negativ utvikling.

Lebesby er en av disse med en nedgang på 12 personer.

Hammerfest

Hammerfest øker mest i Finnmark med 26 flere innbyggere siste kvartal.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Må ha arbeidsplasser

Rådmann Harald Larsen i Lebesby sier nøkkelen til flere innbyggere er stabile arbeidsplasser.

– Men vi ser jo at dette svinger litt fra år til år, men over tid så opplever vi egentlig en ganske stabil befolkning, forklarer han.

Harald Larsen

Rådmann Harald Larsen i Lebesby

Foto: Thor Thrane / NRK

Rådmannen legger til at de jobber med etablering av en ny fiskeindustri som vil medføre 20 arbeidsplasser.

– Vi ser og tendensen til at flere unge etablerer seg innafor fiskeribransjen, så selv om det aldri er hyggelig med nedgang i befolkninga, så ser vi likevel at trenden framover kan være mer positiv, sier Larsen.