Filmet pasientene: Lå åpent ute på sykehusets interne nettsider i 10 måneder

Finnmarkssykehuset vurderer feilen som alvorlig, men har ikke varslet pasientene som ble overvåket ulovlig.

Kirkenes sykehus

Mellom desember 2018 og oktober 2019 lå overvåkingsbilder inne fra Kirkenes sykehus åpent på det interne nettet.

Foto: André Bendixen / NRK

Da Kirkenes sykehus ble åpnet i 2018, installerte de nye overvåkingskameraer i fellesarealer for å følge med på pasienter før og etter undersøkelser.

De søkte om dette til Datatilsynet, og argumenterte med at det var et sikkerhetstiltak for å kunne bistå pasienter ved akutt hjelp eller reaksjoner som kan oppstå ved medisinering før undersøkelse.

Da fikk de ja med forbehold om at dette ikke skulle ligge åpent for personer som ikke skulle ha tilgang.

Nå viser det seg at de ikke har klart det.

Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus ble åpnet i oktober 2018. Da ble det installert kameraer i fellesarealene for å følge med på pasienter før og etter undersøkelser.

Foto: André Bendixen / NRK

Lå åpent på internt nett

Fra desember 2018 til oktober 2019 lå overvåkingsbildene åpent på det interne nettet, uten at man måtte logge seg inn for å se på bildene.

Finnmarkssykehuset anslår at mellom 100 og 200 personer kan være berørt.

Sykehuset har ingen dokumentasjon på at noen faktisk har sett på disse bildene ulovlig, men de kan ikke garantere at det ikke er gjort.

– Vi har ikke foretatt noen henvendelse til pasienter om hendelsen, da vi ikke har oversikt over om eller hvem som kan ha blitt utsatt for det, skriver sykehuset i en avviksmelding som er sendt til Datatilsynet.

Nye Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset anslår at mellom 100 og 200 personer kan være berørt av overvåkingen på Kirkenes sykehus.

Foto: Ksenia Novikova/NRK

– Alvorlig sak

Det var Riksrevisjonen som avslørte sikkerhetsbristen ved sykehuset.

Finnmarkssykehuset vurderer saken som alvorlig.

Drifts og eiendomssjef hos Finnmarkssykehuset, Ole Martin Olsen, sier til NRK at dette skjedde etter at brannmurer og adgang til datasystemene ble stresstestet av egne team fra Riksrevisjonen.

– De fikk da «uautorisert» tilgang til et kamera (uten opptaksmuligheter) som var installert for overvåking av et pasientområde på Kirkenes sykehus. Dette er beklagelig.

Olsen sier Finnmarkssykehuset i ettertid har gjennomgått systemene for å forsikre at slike hendelser ikke skjer igjen.

Drift- og eiendomssjef ved Finnmarkssykehuset Ole Martin Olsen

Drifts og eiendomssjef hos Finnmarkssykehuset, Ole Martin Olsen, sier det er usannsynlig at uvedkommende har sett bildene.

Foto: Finnmarkssykehuset

Han mener det er usannsynlig at denne åpningen har vært brukt av uvedkommende.

– Siden stresstesten ble utført fra innsiden av våre datasystemer av profesjonelle med nødvendig utstyr, kan vi med stor sannsynlighet fastslå at denne åpningen ikke har vært brukt av uvedkommende, verken inne på sykehuset eller fra utsiden.

Mange avvik fra helsesektoren

Datatilsynet sier til NRK at de mottar en god del meldinger om avvik i helsesektoren.

– De er en av de sektorene som oftest melder inn avvik til oss, noe som også vitner om at de har systemer for å fange opp når det skjer feil, sier seksjonssjef Camilla Nervik.

Hun påpeker at det er viktig at enhver som behandler personopplysninger har god kontroll på det de gjør.

– Og selvsagt er det ekstra viktig der det er snakk om sensitive opplysninger, sier Nervik.

– Kameraovervåking skal bare skje dersom det er nødvendig og det må skje innenfor det formålet det er tiltenkt.