Fikk tilbud om trippel busspris

Finnmark fylkeskommune avlyste konkurransen om de såkalte Flexx-bussrutene for perioden 2016-2020. Dette fordi det kom inn kun ett tilbud og med en pris som lå tre ganger over ordinær bussdrift. Konkurransen er derfor lyst ut på nytt. Fylkeskommunen har også lyst ut de samme rutene i en mellomperiode fra 1. januar 2016 til 31. august 2016 til en ny fast leverandør er på plass.