Hopp til innhold

Fikk pengetrøbbel da flyktningene uteble: – Vi har store utfordringer

Færre bosatte flyktninger fører til dramatisk reduksjon i inntekter for Vadsø kommune. Samtidig har kommunen en lånegjeld langt over landsgjennomsnittet.

Oscarsgata Mottak

Antallet asylsøkere har gått kraftig ned og Oscarsgata mottak i Vadsø ble lagt ned etter sommeren.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vi kan ikke basere våre liv på en flyktningpolitikk som svinger fra år til år. Det går bare ikke, forteller ordføreren i Vadsø, Hans-Jacob Bønå (H).

På kontorveggen hans henger det et maleri av Vadsø by, malt av en av de mange asylsøkerne som kom over Storskog høsten 2015. I løpet av fire måneder krysset over 5000 asylsøkere grensen mellom Russland og Finnmark.

Nå har flyktningstrømmene til Norge i stor grad stoppet opp. For Vadsø betyr det store omstillinger.

Stor gjeld per innbygger

Vadsø har bygd opp et tjenestetilbud innenfor skole og helse for å ta imot 90 flyktninger årlig. Neste år kommer det maks 30. Omstillingene kommunen må gjennom vil trolig føre til at arbeidsplasser forsvinner.

Hans-Jacob Bønå

Hans-Jacob Bønå har tro på at Vadsø får nye arbeidsplasser i sammenslåingen mellom Finnmark og Troms.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Samtidig har kommunen opparbeidet seg en stor lånegjeld. Før siste budsjett ble vedtatt lå Vadsø på ellevte plass i landet på lånebyrde per innbygger.

Nå skal gjelden økes ytterligere. Det planlegges nye eldreboliger, og et flerbrukshus skal stå klart til våren. Det handler om å tenke langsiktig, mener ordføreren.

– Vi skal vokse. Vi har mye endring på gang i byen og håper på å få nye oppgaver innen offentlig forvaltning, forteller Bønå.

– Uansvarlig å øke gjelden

Ordføreren håper at regionsammenslåingen mellom Finnmark og Troms vil dra byen opp av den økonomiske krisen. Gjeldsbyrden skal håndteres med befolkningsvekst, og en mer effektiv drift av kommunen.

– Vi kan ikke opprettholde et nettverk av arbeidsplasser det egentlig ikke er behov for, sier Bønå.

Omstillingsbehovet i Vadsø de neste fire årene tilsvarer 90 stillinger, mener opposisjonen i kommunen, med Arbeiderpartiet i spissen.

– Vi har store utfordringer. Vi bør ta et pust i bakken og se om ikke vi burde vente med investeringer, sier Wencke Pedersen (Ap).

Hun mener det er uansvarlig å ta opp mer lån når man vet at kommunens inntekter reduseres dramatisk ved at færre flyktninger bosettes.

Vadsø kommune

Politikerne i Vadsø er uenige om veien videre for å få minske kommunens gjeld.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK