Fikk over 60 prosent av stemmene – nå gir Senterpartiet bort posisjoner til «taperne»

Senterpartiet gjorde storeslem under kommunevalget i Bardu kommune i Troms. Men valgvinneren tror resultatet kan gi en fattigere politikk og vil gi bort posisjoner partiene som ikke gjorde det like godt i valget.

heimdal

Ordfører Toralf Heimdal og Senterpartiet fikk nesten 63 prosent av stemmene ved kommunevalget i år. Men nå vil de gi bort posisjoner, uten forbehold.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Målsettingen for oss er å gjøre et godt valg og bli godt representert slik at vi kan sitte med styringen i Bardu, men vi har ikke noe mål om å kvele opposisjonen eller andre partier til å si sin mening, sier ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp).

Senterpartiet har kun ved to valg etter krigen hatt en oppslutning på over 30 prosent i kommunen sør for Tromsø. Under valget i år fikk partiet en oppslutning på 62,9 prosent.

Det gir Senterpartiet 6 av 7 plasser i formannskapet, og 12 av 19 plasser i kommunestyret.

– I utgangspunktet er det Arbeiderpartiet som har den 7.-plassen, men vi ønsker også å gi bort den 6., til for eksempel Høyre, slik at det blir en bredere debatt. Da sitter vi fortsatt med 5 plasser, sier Heimdal til NRK.

Kommunestyret i Bardu

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

I forhandlingene rett etter valget tilbydde Senterpartiet framtredende posisjoner til en eventuell samarbeidspartner. Men de klarte ikke å komme til enighet med verken Arbeiderpartiet eller Høyre.

– Politikken blir fattigere

Nå vil de gi bort posisjoner i formannskapet og utvalg, uten forbehold. Plassene i kommunestyret står fast, etter kommuneloven.

– Jeg synes politikken blir litt fattigere hvis det omtrent bare blir ett parti som målbærer politikken. Derfor ønsker vi at partiene som gjorde det dårlig i valget også skal få representasjon i formannskap og utvalg, sier Heimdal.

Han mener det vil gi en mest mulig bred debatt og få fram bredden i Bardu-politikken. Heimdal sier at det også vil gi et sikrere system hvis flere er representert i formannskapet.

– Vi har et system som sikrer dobbel politisk behandling. Det er førstegangsbehandling i formannskapet, og som regel har alle saker andregangsbehandling i kommunestyret. Hvis vi da får inn flere partier får vi mulighet til å få flere politiske synspunkter inn på et tidligere tidspunkt, enn hvis de måtte komme rett til kommunestyret.

Partioppslutning i Bardu

62,9 %
1352 stemmer
19,7 %
424 stemmer
10,7 %
231 stemmer
3,5 %
76 stemmer
3,1 %
67 stemmer

– Politikk, ikke juss

Professor i statsvitenskap ved UiT, Kjell Arne Røvik sier at det ikke er noe som begrenser mulighetsrommet for politisk hestehandel.

Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved UiT. Han tror det ligger kloke tanker bak Senterpartiets ønske om å dele på ansvar og posisjoner.

Foto: privat

– De kan gjøre akkurat hva de vil. Det er politikk, ikke juss, sier Røvik. Men han presiserer at kommunestyreplassene står fast.

Røvik sier han godt kan forstå tankegangen til Heimdal og Senterpartiet ut fra politiske hensyn.

– Formannskapstanken er nettopp den, at du skal ha et kollegium. Det synes jeg ikke er så merkelig. Det er lov å gi bort posisjoner i utvalg og i formannskapet. Det er en del av den politiske forhandlingen.

– Bra for lokaldemokratiet

– Det er veldig fint at de tilbyr plasser til opposisjonen for å sikre den dynamikken og friksjonen som er bra for lokaldemokratiet, sier leder i Bardu Høyre, Lars Forsberg.

Han sier forhandlingene etter valget gikk i stå etter at de to partiene ikke ble enige om utdanningspolitikken i kommunen.

Forsberg sier at han tar imot Sps nye tilbud med glede.

– At de gjør dette, skulle vel egentlig også bare mangle. De har jo ingenting å tape, legger han til.

Senterpartiet vil nemlig fortsatt beholde flertallet i alle utvalg og i kommunestyret.

Høyre-lederen sier dette vil tjene demokratiet, og at det vil tjene også de som stemte på Senterpartiet.

– Det hadde jo ikke vært noe spennende å følge lokalpolitikken hvis det største partiet ikke fikk litt motstand, sier han.

– Fordel med flest mulige partier til stede

I det lokale Arbeiderpartiet blir invitasjon ikke tatt imot med like stor entusiasme.

Nestleder i Bardu Arbeiderparti, Berit Sandnes Wikstøl, sier at begge partiene har erfart at det er utfordrende med formelt politisk samarbeid når den ene part har rent flertall alene.

Berit Sandnes Wikstøl

Berit Sandnes Wikstøl (Ap) tror det kan bli utfordrende med et samarbeid.

Foto: Privat

– Sist Ap hadde et slikt flertall, inngikk vi samarbeid med Sp, men etter hvert valgte de å stå alene, sier hun.

Arbeiderpartiet velger dermed å avstå fra invitasjonen fra Senterpartiet. De vil heller samarbeide fra sak til sak der det er naturlig.

Wikstøl er dermed positiv til at Ap kan få flere posisjoner enn det valgresultatet skulle tilsi.

– Det er en fordel med flest mulige partier til stede der politikk utformes. Derfor ba vi i samtalene om at Sp vurderer et avtalevalg der de gir plass til flere partier i disse foraene. Dette er helt opp til Sp ut fra resultatet i valget, sier hun.

Toralf Heimdal i Sp sier at detaljene foreløpig ikke er klare, men at det i løpet av uka som kommer vil falle på plass. Konstitueringen er 9. oktober.