Hopp til innhold

Fikk ikke føde på sykehus

May-Liss Thomassen ble mot sitt ønske kjørt til lokal fødestue på i stedet for til sykehuset i Tromsø. Barnet fikk alvorlig hjerneskade under fødselen.

May-Liss Thomassen

May-Liss Thomassen ble mot sin vilje kjørt til Sonjatun fødestue. Selv ville hun til Tromsø. Datteren fikk en alvorlig hjerneskade.

Foto: NRK

May-Liss Thomassen fra Kåfjord ble mot sitt ønske kjørt til Sonjatun i Nordreisa i stedet for til Tromsø da hun skulle føde datteren Tonje høsten 2001.

Jenta fikk en alvorlig hjerneskade under fødselen og er i dag multifunksjonshemmet og hundre prosent pleietrengende.

En av flere saker

NRK avdekket for over to år siden alvorlige feil som hadde skjedd under fødsler på fødestua i Nord-Troms. Flere av hendelsene ble ikke rapportert. Denne fødselen var en av dem.

Tonjes Familie har gjentatte ganger fått avslag på søknaden om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. De har har nå anket saken på nytt. Et sentralt punkt i anken er at moren mot sitt ønske ble kjørt til Sonjatun.

Ambulansesjåfør bekrefter

Før May-Liss Thomassen skulle føde hadde hun gitt beskjed om at hun ønsket å få føde i Tromsø. Dette ble avvist da ambulansen hentet henne.

– Jeg fikk beskjed av de som kjørte ambulansen om at jeg først skulle til Sonjatun, forteller Thomassen.

– Hvordan reagerte du på det?

– Det reagerte jeg meget sterkt på, siden jeg skulle føde i Tromsø. Fødselen var ikke helt i gang og det hadde vært god tid til å kjøre til Tromsø, sier hun.

Ambulansesjåføren har nå gitt en skriftlig bekreftelse på at han hadde fått beskjed av Sonjatun om å kjøre Thomassen dit.

«Kunne vært unngått»

Video nsps_upload_2009_11_9_20_47_34_72.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Foreldre fikk ikke gi sin versjon da Helsetilsynet gransket Sonjatun.

Under fødselen oppstod det komplikasjoner, og barnet måttte gjenopplives da hun kom ut.

I en sakkyndig erklæring fra en anerkjent norsk barnelege i saken heter det at

«Denne skaden kunne vært unngått eller vesentlig redusert dersom fødselen hadde skjedd ved en sykehusavdeling».

Familiens advokat, Steinar Winther Christensen, sier det er et viktig moment at den fødendes valg ble avvist.

– Det er viktig fordi vi har fritt sykehvalg her i landet, og det er pasienten selv som bestemmer hvor behandlingen skal finne sted og hvor fødselen skal skje. Hun hadde et ønske som ikke ble etterkommet av Sonjatun. Hvorfor, vet vi egentlig ikke, sier Christensen.

– Sonjatun legger til grunn at hun ønsket å føde på Sonjatun, og det er ikke riktig, sier advokaten.

– Fylkeslegen i Troms har også rettet kritikk mot at det ikke er framkommet i jordmorjournalen hvor hun skulle føde, sier Steinar Winther Christensen.

Familie til gutt fikk medhold

Caroline Olsborg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Fylkeslege i Troms, Caroline Olsborg, om hvorfor foreldrene ikke fikk fortelle Helsetilsynet om sine opplevelser ved Sonjatun.

I 2004 døde en gutt i forbindelse med fødselen på Sonjatun. I går fortalte NRK Nordnytt at foreldrene til denne gutten nå har fått medhold i at feil behandling kan være årsak til at sønnen døde.

– Jeg kommer heller ikke til å gi meg i denne saken før rettferdigheten seirer, sier May-Liss Thomassen

Ønsker redegjørelse

Fylkeslegen i Troms har nå bedt Helsetilsynet om en redegjørelse for fylkeslegens undersøkelser i forbindelse med at flere fødsler på Sonjatun skulle granskes.

Helsetilsynet lovet å granske Sonjatun fødestue etter at en nyfødt døde og tre andre fikk alvorlige fødselsskader.

Hverken foreldrene eller den involverte jordmoren har blitt kontaktet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Troms og Finnmark