Granatfunn nært populært turområde

En granat ble funnet i nærheten av en populær tursti på Platåberget, derfor har Sysselmannen på Svalbard lagt ned forbud mot ferdsel i området.

Granatfunn Svalbard

I helga ble det funnet en mindre artillerigranat på Platåberget ved Longyearbyen på Svalbard.

Foto: Magnar Silseth, Sysselmannen på Svalbard

– I helga ble det funnet en mindre artillerigranat omtrent 440 meter vest for den nordligste varden på Platåberget, sier sysselmannsbetjent Magnar Silseth til NRK.

Platåberget ligger ved Longyearbyen, ovenfor flyplassen og Hotellneset, og mellom Blomsterdalen og Bjørndalen. Ferdselsforbudet gjelder for en radius på 100 meter.

Her gjelder ferdselsforbudet: (artikkelen fortsetter under kartet)

Kart Platåfjellet

Den røde ringen markerer området hvor Sysselmannen har lagt ned ferdselsforbud. Den stiplete linjen til høyre for den røde ringen på kartet viser turstien. – Der stien slutter går folk som regel til venstre mot varden, og sånn sett bort fra funnområdet, sier sysselmannsbetjent Magnar Silseth.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Må være forsiktige

– Området hvor granaten er funnet ligger et godt stykke unna turstien som går opp på Platåfjellet. Der stien slutter går folk som regel til venstre mot varden, og sånn sett bort fra funnområdet, sier Silseth.

Utstrekningen av funnområdet er likevel noe usikkert, og Sysselmannen ber derfor om at folk er forsiktige med å ferdes i nærområdet.

Kan være straffbart

Forbudet mot å ferdes i området vil vare frem til Forsvaret har ryddet og klarert området.

– Akkurat når Forsvaret rydder opp er ikke klart enda, men Forsvaret er varslet, sier Silseth.

Sysselmannen på Svalbard opplyser at det kan være straffbart å trosse ferdselsforbudet.