Fem unge utfordrer staten – krever å få alderen justert ned

Torsdag starter rettssaken i Oslo tingrett der fem unge asylsøkere saksøker den norske stat. Ungdommene mener testene til UDI har gitt dem feil alder.

Tariq Honsanzai

HAR SAKSØKT STATEN: Tariq Honsanzai bor på mottak på Sjøvegan. Fredag møter han i Oslo tingrett.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Blant de fem unge personene, alle menn, er Tariq Honsanzai, som bor på mottaket på Sjøvegan i Troms. Fredag skal han forklare seg i Oslo tingrett.

– Jeg er nervøs, men jeg er mest nervøs for hva retten avgjør, sier Tariq.

NRK møtte ham på Silsand i Lenvik tirsdag ettermiddag hjemme hos sin støttespiller Vera Stigen.

Da var de to ekstra spent etter at Stortinget samme dag hadde bestemt at avslag skal behandles på nytt og at de såkalte «sårbarhetskriteriene» vektes sterkere for enslige mindreårige asylsøkere. Spørsmålet er nå om tingretten tror han er over 18.

Vera Stigen

HJELPER TARIQ: Vera Stigen støtter Tariq, og er blant dem som skal vitne i retten.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Tariq hevder han ikke vet eksakt fødselsdato, men at han var 15 år da han kom til Norge og ble registrert sommeren 2015. En alderstest fastslo imidlertid at han var tre år eldre.

– Ulovlig testing

Advokaten hans, Jostein Løken, sår tvil om troverdigheten til en slik alderstest og vil legge ned påstand om at Utlendingsnemndas vedtak for både Honsanzai og de fire andre er ugyldig.

– Det finnes mange rapporter som beskriver usikkerhetsfaktorer ved alderstestene. Vi mener dessuten at det ikke var hjemmel for å utføre testene på disse ungdommene, sier han.

I sitt innledningsforedrag torsdag vil han argumentere med at det er feil både i faktum, saksbehandling og lovanvendelse. Dette gjelder samtlige fem vedtak.

Løken viser blant annet til at bruk av aldersundersøkelser skal begrenses til tilfeller der det er tvil om hvorvidt noen er over 18 år:

– Ingen av disse sakene var noen tvilstilfeller, hevder han.

Han mener myndighetene legger for stor vekt på alderstestene, og for liten vekt på det guttene sjøl sier, og det omgivelsene deres sier. I rettssaken som går over seks dager i Oslo tingrett, kommer han til å føre en rekke vitner. Både tidligere verger og ansatte på asylmottak vil forklare seg. Det samme vil flere fagpersoner.

– Riktige avgjørelser

De medisinske aldersundersøkelsene UDI tilbyr i dag er omstridt. De består av en todelt tannundersøkelse og en røntgenundersøkelse av hånd og håndrot.

– Den medisinske aldersvurderingen vil gi et anslagsvis bilde av hvor gammel søkeren er, og angir en mest sannsynlig alder ut fra de medisinske funnene, skriver Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kritikerne mener metoden er altfor usikker når det kommer til å stadfeste alder.

Det er Utlendingsnemnda (UNE) som har satt alderen til de fem unge personene som nå møter i Oslo tingrett. Seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Ingun M. Halle, sier til NRK at de mener de har gjort individuelle og riktige aldersvurderinger av de fem asylsøkerne i saken.

– Ingen medisinsk test eller gruppe tester kan fastsette helt nøyaktig alder på en person. De medisinske metodene brukes derfor med varsomhet, noe som vi mener ble gjort også i disse fem sakene, sier Halle.