Fem trygdesaker i Troms

Fem personer i Troms kan være uskyldig dømt for trygdesvindel, henholdsvis i Nord-Troms tingrett og i Trondenes tingrett. Totalt i landet er det så langt kjent at 48 personer kan være uskyldig dømt. – De sivile sakene må Nav håndtere, og min oppgave å sørge for at de som har fått feilaktige dommer får anke til gunst, eller at saken blir gjenåpnet. Da vil frifinnelse være resultatet, og i neste omgang vil det være mulig å kreve erstatning. Det sier førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK