Krabbejuks for 23 millioner – kamp om bevis fra telefonavlytting

Det er tatt ut tiltale mot fem personer i et ulovlig kongekrabbe-nettverk i Finnmark. Hovedmannen har nektet å forklare seg, og nå kjemper han mot at bevis fra telefonavlytting blir lagt fram i retten.

Kongekrabbeklør og politets beslag av penger

STORE VERDIER: Under ransakelsene i 2019 ble det tatt beslag i blant annet kongekrabber, penger og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe.

Tiltalene mot de fem finnmarkingene kommer etter en stor aksjon høsten 2019.

Det er satt av en hel måned til å behandle den omfattende saken i Øst-Finnmark tingrett i juni. Det dreier seg om organisert kriminalitet, der 47 tonn kongekrabbe er fanget ulovlig.

Krabben har en verdi på drøyt 23 millioner kroner, vurdert fra prisen til forbruker.

Den hovedtiltalte mannen i 40-årene har ikke forklart seg for politiet, men venter til rettssaken, sier hans forsvarer Gøran Møller-Christiansen.

Beslag av ulovlig fisket kongekrabbe, klar for transport sørover i Norge.

Politiet tok dette bildet av ulovlig fisket kongekrabbe, klar for transport sørover i Norge.

Foto: Politiet

Forsvarer ut mot telefonavlytting

Men før den tid kjemper Møller-Christiansen et viktig slag i retten: Han krever at telefonavlyttingen av hovedmannen blir kjent ulovlig. Alle opptak må slettes, og de kan ikke brukes som bevis, sier han.

Hovedmannen ble avlyttet i to og en halv måned fra september 2019.

– Dette innebærer at politiet får tilgang til direkte avlytting av alle samtaler den mistenkte gjør, noe som er et meget inngripende tiltak, sier Møller-Christiansen.

Det er strenge vilkår for å kunne begrunne slik avlytting. Loven setter krav om at det skal være forhold som kan straffes med 10 års fengsel. Det er oppfylt i denne saken, sier politiadvokat Are Aarhus.

Noe av grunnen er at straffenivået øker når lovbruddene skjer i en organisert kriminell gruppe.

Men forsvareren mener at politiet har tatt i bruk litt vel mange paragrafer fra lovsamlingen samtidig.

De kan ikke bruke de strengeste reglene fra straffeloven på toppen av en skjerpelse som allerede ligger i havressursloven, mener forsvareren.

– Da politiet overbeviste Alta tingrett om å ilegge kommunikasjonskontroll på min klient, var dette klart ulovlig. Lovens krav var ikke oppfylt på dette tidspunktet, sier Møller-Christiansen til NRK.

Tollvesenets beslag av kongekrabbe

Tollvesenet gjorde et rekordbeslag av kongekrabbe i juli i 2019.

Foto: Tollvesenet

Tjuvfiske i ti år

Alle de tiltalte har ifølge statsadvokaten deltatt i en organisert kriminell gruppe:

  • Hovedmannen i 40-årene skal ha fisket og solgt 47 tonn kongekrabbe som han ikke hadde kvote til. Det skal ha skjedd i en tiårsperiode fram til svindelen ble rullet opp.
  • En mann i 60-årene skal ha transportert og omsatt minst 6 tonn krabbe mellom august og november 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking.
  • En mann i 50-årene skal ha transportert og omsatt 3,5 tonn krabbe fra august til oktober 2019.
  • En mann i 20-årene skal ha omsatt 2,3 tonn krabbe i september og oktober 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking.
  • En kvinne er tiltalt for å hvitvaske utbytte fra omsetningen. Hun bisto den hovedtiltalte i de fem sist årene.

De fem tilhører det største nettverket som ble avslørt i storaksjonen høsten 2019. Politiet i Finnmark har etterforsket saken i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter.

I alt 52 personer fra hele landet er etterforsket.

– Vi har avdekket flere nettverk der de involverte har hatt forskjellig roller, ulike grader av involvering, og befatning med ulike mengder kongekrabbe. Sakene gir innsikt i hele omsetningskjeden, sier politiadvokat Are Aarhus i en pressemelding.

Det er også avdekket enkeltstående kjøpere som ikke har vært en del av nettverkene.

– Det er ilagt bøter på mellom 20.000 og 35.000 kroner for kjøp av mellom 40 og 80 kilo kongekrabbe.

Are Aarhus

Ulovlig fangst og svart omsetning av kongekrabbe er grov miljøkriminalitet, sier politiadvokat Are Aarhus.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Flere kan bli tiltalt

Politiet har ennå ikke avsluttet etterforskningen. I løpet av våren vil de ta stilling til om de skal tiltale flere.

Noen av dem som har vært siktet, har også fått sine saker henlagt, sier Aarhus til NRK.

Aarhus mener det er viktig å forfølge krabbekrim av flere grunner:

– Kongekrabbe er strengt kvoteregulert i Øst-Finnmark. Ulovlig fangst og svart omsetning av kongekrabbe er grov miljøkriminalitet og grov økonomisk kriminalitet. Det svekker også mattryggheten for konsumentene, sier Aarhus.