Hopp til innhold

Fem personer tok livet sitt på tre måneder: – Skremmende og alvorlig

Fem personer under oppfølging av rus- og psykiatrienheten tok livet sitt på tre måneder. Nå har enhetslederen sendt bekymringsmelding til kommunen.

Enhetsleder i Tromsø kommune, Øivind Pedersen

Enhetsleder Øivind Pedersen så seg nødt til å sende bekymringsmelding til ledelsen i Tromsø kommune etter flere selvmord i enhet for psykisk helse og rus.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Jeg er bekymret for det store antallet dødsfall vi har hatt i enheten. På de tre siste månedene har vi hatt fem selvmord, og to selvmordsforsøk som ble avverget. Det er veldig mye, sier enhetsleder Øivind Pedersen.

Han leder enheten for psykisk helse og rus i Tromsø kommune. De gir blant annet tjenester til personer som er bosatt i kommunale boliger i Tromsø.

Pedersen sier de normalt har ett til to dødsfall i året i hele helse- og omsorgssektoren. Nå har han sett seg nødt til å sende en bekymringsmelding til kommunen.

I meldingen til kommuneledelsen står det blant annet:

«Utviklingen vi nå opplever er skremmende og alvorlig. I løpet av juni, juli og august har enhet for psykisk helse og rus hatt 5 dødsfall/selvmord og flere alvorlige selvmordsforsøk som ansatte har klart å forhindre.»

De fem som begikk selvmord hadde alle store psykiske problemer med store hjelpebehov, ifølge bekymringsmeldingen.

I meldingen står det også at man ser tegn på underbemanning, mangel på kompetanse og svekket kvalitet. Enhetsleder Øivind Pedersen mener et økt antall selvmord kan henge sammen med at enheten har fått langt mindre penger å rutte med.

Flere var unge mennesker under 25 år. Dødsfallene er også meldt til Helsetilsynet.

Rådhuset i Tromsø

Enhetslederen sier det ble laget en konsekvensanalyse som ble sendt til kommunen i forkant av budsjettkuttene. Der ble det nevnt at store kutt kunne ha en negativ effekt.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– For tidlig å trekke noen konklusjoner

I år har enheten fått kuttet mer enn 17 millioner kroner fra sine budsjetter. Samtidig har de fått flere mennesker å ta hånd om.

Enhetsleder Øivind Pedersen forteller til NRK at de merker budsjettkuttene godt.

– Vi er pålagt å spare og har rammer å forholde oss til. De rammene er så stramme at det kan være en medvirkende årsak til dødsfallene. Vi har kanskje ikke greid å følge brukerne opp tett nok, sier Pedersen.

En kartlegging gjort gjennom samtaler med ansatte i enheten, gjennomgang av avvik og rapporter viser det de kaller en rød tråd mellom endringer og kutt og at brukerne har fått mindre bistand, hjelp og muligheter.

«Vi kan ikke konkludere grunnen til dødsfall/selvmord på bakgrunn av dette, men tenker det er viktig at det kan være en medvirkende faktor», heter det i bekymringsmeldingen.

For hver person som enheten følger opp blir det gjort vedtak for hvor mange timer tjeneste de har rett på. Pedersen forteller at antall timer har vært senket mye.

Trond Brattland, avdelingsdirektør Helse og omsorg Tromsø kommune

Avdelingsdirektør Trond Brattland sier de i første omgang er opptatt av å sjekke årsaken til dødsfallene, og finne ut om det er noe som bør gjøres umiddelbart for å eventuelt komme i forkjøpet hvis det er en sammenheng.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Alarmerende

– Mange har vært halvert fra utgangspunktet i vedtaket. Men vi kan ikke være sikker på at nedgangen i tilbudet er årsaken til dødsfallene. Derfor er det satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å finne årsaken.

Tirsdag var det møte i Tromsø kommune om situasjonen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom hver enkelt hendelse for å finne ut hva som har skjedd og hva som kan være forklaringer på at det har vært flere dødsfall på kort tid.

– Når vi får dødsfall i tjenesten er det alltid alvorlig, og når vi får flere av denne typen dødsfall er det svært alvorlig. Men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hva årsaken er.

Det sier avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune Trond Brattland.

– Det er alltid alarmerende når den her type ting skjer og at vi får en opphopning av dødsfall. Da er det viktig at vi både raskt kan finne ut hva som er årsaken og eventuelt sette inn tiltak for å hindre at flere dødsfall skjer, sier avdelingsdirektør Trond Brattland.