Hopp til innhold

Fem personer omkom i snøskred i 21/22-sesongen

Vinteren 2021/22 omkom fem personer i snøskred fordelt på tre hendelser i Norge, skriver NVE i en ny rapport. Vinteren før omkom seks personer i snøskred.

To av de tre hendelsene skjedde i Lyngen i Troms. Alle ulykkene skjedde i løpet av ni dager i overgangen mellom mars og april.

I alle snøskredulykkene var det utenlandske turister som var på topptur.

– Alle de tre hendelsene med dødsulykker var på dager da skredvarselet varslet faregrad 3 – betydelig snøskredfare, skriver NVE i rapporten.

Skredet gikk øverst i det skogkledte området til høyre for Beretlia. Skredkanten var på 200-300 meter.
Foto: Frode Hansen / Regobs