Hopp til innhold

Fem av seks slipper førstegangstjeneste

Litt over 10.000 av årskullet på 60.000 personer stiller til førstegangstjeneste, viser tall fra Forsvaret.

HV-soldatene Kim-Børre Arntsen (t.v.) og Knut Erling Utvåg

Helse og uegnethet for tjeneste av forskjellige grunner, og videre skolegang som gir rett til utsettelse, er blant grunnene til frafallet.

Foto: PIO, HV16

For neste års rekruttkull var det i utgangspunktet 62.000 som fikk brev fra Forsvaret.

Tallet inkluderer rundt 8.000 kvinner. Etter to sesjoner har tallet falt til litt over 23.000 som blir tatt inn til å avtjene førstegangstjeneste, skriver Nordlys.

Må svare på spørsmål

Det første store frafallet skjer når vernepliktige må svare på en rekke spørsmål de får når de når vernepliktig alder.

På bakgrunn av svarene foretar Forsvaret den første utvelgelsen. Dette er en besvarelse som de fleste gjør via nettet.

Helse en årsak til frafall

Ved andre sesjon har Forsvaret erfaring som viser at frafallet der pleier å ligge på rundt 30 prosent.

Helse og uegnethet for tjeneste av forskjellige grunner, og videre skolegang som gir rett til utsettelse, er blant grunnene til frafallet.