Fem av de nye ambulanseflyene tas ut av tjeneste

Fem av de nye flyene til Babcock Scandinavian AirAmbulance har den siste tiden hatt tekniske problemer.

Beech B250. Babcock sitt fly.

Det er nå seks operative fly, og tjenesten er dermed nesten halvert.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fem av de nye ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres.

– Sikkerheten kommer alltid først, og vi har derfor besluttet å sette de fem flyene som har opplevd uregelmessigheter på bakken inntil vi har hatt en teknisk gjennomgang av dem. Vi jobber nå intensivt med å få alle flyene tilbake i normal produksjon, sier sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen i Babcock i en pressemelding.

Basene i Tromsø og Bodø tas av beredskap inntil videre. I tillegg er dagflyet i Alta av beredskap. Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken til uregelmessighetene.

Luftambulansetjenesten HF, som er oppdragsgiver og ansvarlig for all luftambulanse i Norge, sier de har økt sikkerhetsmarginen for bruk av de resterende propellflyene – «ved å sette strengere krav til sikt, friksjon og maksimal sidevind ved landing».

– Vi kommer til å ligge tett på Babcock for å se at de gjør det de kan for å få orden på dette. I mellomtiden har de sagt de har to fly i Sverige som kan brukes hvis det blir nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

– Katastrofalt

Leger og helsepersonell i Nord-Norge reagerer kraftig, og kaller situasjonen svært alvorlig.

Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, mener ambulanseflykrisen nå kan betegnes som katastrofal.

– Beredskapen er nå ekstremt svekket og jeg tror sannsynligheten for at liv kan gå tapt eller at alvorlig syke får betydelig større helseproblemer enn de måtte ha fått, har økt det siste døgnet, sier Gilbert, og tilføyer:

– Sykehusene i Nord-Norge er helt avhengige av ambulanseflyene for å kunne sende ferdigbehandlede pasienter tilbake. Får vi ikke ambulansefly, så får vi ikke sendt pasienter ut av UNN, og da stopper sykehusene. Det vil skje i løpet av neste uke.

Den anerkjente legen mener løsningen er fem av ambulanseflyene som fløy i Nord-Norge frem til 1. juli – da Babcock overtok ansvaret.

– Helseministeren må nå leie de fem flyene og få de i trafikk. Det må skje umiddelbart. Nå må man legge prestisje og andre tekniske diskusjoner til side. Befolkningen må få beredskapen de har betalt for.

Mads Gilbert

Mads Gilbert ber helseminister Bent Høie om å legge all politisk prestisje til side.

Foto: Privat

Klinikksjef ved UNN, Jon Mathisen, sier de er forberedt på å doble bemanningen på ambulansehelikopteret i Tromsø fra og med mandag.

Klinikksjef UNN, Jon Mathisen

Klinikksjef ved UNN, Jon Mathisen, mener situasjonen er svært alvorlig. Han sier de er forberedt på å doble bemanningen på ambulansehelikopteret i Tromsø.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Det at halvparten av ambulanseflyene i Norge er satt på bakken utfordrer beredskapen. I tillegg har de lagt restriksjoner på de øvrige flyene i forhold til vær. Men for oss er det litt for tidlig å si hva det i praksis medfører i et nordnorsk vintervær.

– Nå må de våkne

Lege i Kjøllefjord i Finnmark, Jan Eggesvik, deler Gilberts oppfatning, og er bekymret for utfordringene dette kan medføre.

– Sannsynligheten for at pasienter ikke får hjelp er nå svært høy. Vi har hatt episoder med nære dødsfall på avvikene vi har meldt inn den siste uka, men dette blir jo et mye større problem.

– Denne situasjonen er så alvorlig at helseminister Høie og de andre må få tak i fly som kan fly. Høie har aldri tatt dette alvorlig, men nå er det så alvorlig at jeg ikke skjønner at regjeringsmedlemmene godtar det. Nå må de våkne. Hvor er regjeringen, hvor er Erna, spør Eggesvik.

Lege Jan Eggesvik

Jan Eggesvik har vært lege i Finnmark siden 80-tallet. Han er svært kritisk til avvikene i luftambulansen de siste månedene.

Foto: Gisle Forland / NRK

Kommunelegen i Berlevåg, Hanne Lossius, mener dette beviser hvor ustabil tjenesten er.

– Det er altså de aller mest sårbare pasientene som må betale prisen. Vi kan ikke godta at situasjonen er slik og nå må sentrale myndigheter rydde opp umiddelbart før det går liv tapt.

Gørill Godvik ledet folkeaksjonen for å beholde det tidligere luftambulanseflytilbudet. Hun mener Babcock har gamblet med personell og pasienter i flere uker, og kritiserer det hun synes har vært manglende ydmykhet fra de ansvarlige.

Gørill Godvik

Gørill Godvik ledet en folkeaksjon for å beholde det tidligere luftambulanseflytilbudet i Norge. Hun mener tjenesten burde drives av staten.

Foto: Anita Føleide / NRK

– Tilliten til statsminister, helseminister og Luftambulansetjenesten HF er helt borte. De har ikke gitt nok og korrekt info til folket. Innspill fra kommuneleger langs kysten og ordførere i Finnmark har blitt ignorert.

Tekniske utfordringer

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Etter byttet av leverandør har flere ambulansefly vært ute av drift i kortere eller lengre perioder. Årsakene har vært tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

Ifølge Luftambulansen HF leverte Babcock ambulanseflyberedskap på 93,28 prosent i november. Medregnet Forsvarets helikopter ble den totale beredskapen på 99,30 prosent.

Vedgikk at tjenesten ikke er god nok

I september satt regjeringen ned en ekspertgruppe som skal utrede ulike driftsformer for tjenesten etter problemene.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig eller ideell drift og se på forbedringsmuligheter for dagens modell.

Helseminister Bent Høie (H) vedgikk i november at dagens tilbud ikke er godt nok, og har derfor innført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF.

Nyheter fra Troms og Finnmark