Felles ledelse i Alta og Hammerfest

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte. Stillingen som fast felles domstolsleder blir nå lyst ut, men det er ikke klar hvor den nye lederen skal ha sitt kontorsted.