Felles front om økonomi

Troms og Nordland stikker hodene sammen og gjør felles front for å møte utfordringene innen økonomi. Bakgrunnen er at fylkene har en felles interesse når det gjelder endringene i fylkeskommunenes inntektssystem.
– Når folketall teller mest flyttes også pengene til de folkerike regionene sør i landet, sier fylkesråd for plan og økonomi i Troms, Gerd H. Kristiansen (KrF).