Feiring med bønn om fred

Under Id-feiringen i Tromsø benyttet de nordnorske moskeene anledningen til å oppfordre norske muslimer til å melde fra om de ser noe mistenkelig i forbindelse med terrortrusselen mot Norge.

Id i Tromsøhallen

Flere hundre var samlet til bønn og feiring i Tromsøhallen.

Foto: Anne Mari Svendsen / NRK

Abduikadir Osman

Abduikadir Osman ledet bønnen for flere hundre muslimer i Tromsø.

Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

Tidlig i formiddag samlet muslimene seg til bønn og påfølgende feiring av Eid ul-fitr, også kalt id, i Tromsø.


Id-feiringen markerer slutten på fastemåneden ramadan, og er en gledens dag, som kan sammenlignes med julaften.

Men krigen mellom Israel og Gaza legger en stor demper på feiringen.

– Vår medfølelse går til folket i Gaza, sa Abduikadir Osman, som ledet bønnen for flere hundre muslimer i Tromsø.

– Islam er en fredelig religion

Sandra Maryam Moe

Sandra Maryam Moe mottok gratulasjoner på Id.

Foto: Anne Mari Svendsen / NRK

– Kjære brødre og søstre. Ikke bruk vold mot de uskyldige. Det er Allahs budskap.
Om terrortrusslene i Norge sa Osman:


– Det er forskjell på en liten terrorgruppe og andre muslimer. Islam er en fredelig religion. Vi vil ta vare på fred og harmoni i Norge. Mange av oss er kommet fra land i krig, og har funnet fred i Norge. Vi må unngå alt som kan ødelegge den tryggheten og freden vi har i Norge.

Sandra Maryam Moe, leder for det islamske trossamfunnet Alnor Senter i Tromsø, sier at det er hjerteskjærende å se bildene fra Gaza.

– Vi kan bare be for fred og om en løsning på konflikten. Her i Tromsø samler vi inn penger til palestinske hjelpeorganisasjoner, sier Moe.

id kakebord

Etter fastemåneden blir Id feiret blant annet med et stort kakebord.

Foto: Anne mari Svendsen / NRK

Felles uttalelse

Alle de ni moskeene i Nord-Norge sendte i dag ut en erklæring om terrortrusselen. Den skal ikke skape frykt for dagens feiring selv om alle arrangementer og samlinger er mulige mål for terror.

I denne uttalelsen understreker de at muslimer som truer med – og utfører terror, gjør seg skyldige i brudd på islamsk lov. De oppfordrer muslimer til å melde ifra til moskeene og politiet hvis de kommer over noe mistenkelig som kan være av betydning i sammenheng med trusselen.