Hopp til innhold

Ber folk varsle: Friske folk ned mot 30 år har fått vaksine­tilbud

Friske folk helt ned mot 30 år har fått tilbud om vaksine i Tromsø, selv om det er de på 64 år som står på prioriteringslisten. – Beklagelig, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Smittevernoverlege Trond Brattland

Smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.

Foto: Oda Viken / NRK

– Vi har tidvis bommet noe, det er folk på listen som ikke skulle vært der. Det skaper usikkerhet, og er veldig synd, sier Trond Brattland.

Han er smittevernoverlege i Tromsø kommune, hvor de har begynt å vaksinere 64-åringene og folk i risikogruppen ned mot 18 år.

Samtidig er NRK kjent med at flere personer, også friske ned mot 30 år, har fått SMS om å bestille vaksinetime.

– Vi har også hørt rykter om dette, men vi har ikke kontroll over det selv. Det er fastlegenes lister vi forholder oss til, sier Brattland.

Vaksinering
Foto: NRK

Kompliserte kodesystemer

FHI har laget en prioriteringsliste som kommuner skal følge. Det gjør også Tromsø kommune.

Smittevernoverlegen sier at det i utgangspunktet ikke skal være slik at «feil» folk får tilbud.

Men det er utviklet et system for automatisk utplukk, basert på fastlegers koding av pasienter.

Fastleger skal deretter gå gjennom disse listene manuelt, for å endre tilstand på for eksempel tidligere syke som nå har blitt friske.

Det er her feilen kan ha oppstått, tror Brattland.

– Arbeidet med å plukke ut krever god innsats fra fastleger, og her kan det nok skje feil innimellom, har vi erfart.

– Har sine svakheter

Leder for Allmennlegeforeningen i Norge, Nils Kristian Klev, sier de er kjent med problemet.

Han forklarer at leger har jobbet tett sammen med FHI for å avklare kriteriene for hvem som skal stå i hvilken kø på prioriteringslisten. Dernest har de laget et system som skal trekke ut riktig informasjon fra journaler.

– Uttrekksverktøyet er laget på relativt kort tid. Så vi vet at det har sine svakheter, men det er det beste en kunne få til, sier Klev.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

Leder for Allmennlegeforeningen i Norge, Nils Kristian Klev, er kjent med utfordringen med kodesystemet.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Han sier det uansett er et annet scenario som er farligere enn at friske folk får vaksine.

– Det viktigste er at ingen glipper, at noen som skulle hatt vaksine ikke har fått, sier han.

Han tror ikke det er et veldig stort omfang av problemet.

– Men det er kjent problemstilling. Alternativet ville vært å gå gjennom journaler manuelt. Det ville vært for tidkrevende, og en helt feil bruk av fastlegenes begrensede ressurser. En liten feilmargin har man tatt høyde for, for å komme i gang med massevaksinering, sier Klev

Ber folk varsle

Smittevernoverlegen i Tromsø anbefaler folk som har fått SMS om vaksine før det virker logisk, om å gi beskjed.

– De kan ta kontakt med vår koronatelefon for å diskutere det. Men når man vet at det ikke er riktig, kan de heller avvente til det blir deres tur, sier Brattland.

Han beskriver det som har skjedd som beklagelig.

– Vi kan ikke kontrollere det, og vi vet ikke hvor mange som har feil prioritering.