FeFo-styret er gjenstand for debatt

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto mener at valg av medlemmer til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) altfor ofte har vært gjenstand for politisk maktspill.