FeFo kan ikke holde noen utenfor

I følge Finnmarksloven har hele norges befolkning har like stor rett til å jakte i Finnmark.

Rypejakt (illustrasjonsbilde)

Rypejakt (illustrasjonsbilde)

Foto: NRK

Øyvind Ravna

Øyvind Ravna.

Foto: Privat
Harald Larssen

Harald Larssen.

Foto: Finnmarkseiendommen

Justisdepartementet slår fast at Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke har lov til å stenge ute småviltjegere som ikke er bosatt i Finnmark, selv i dårlige småviltår.

– Slik det er fremholdt i lovgivningen er det ingen hjemmel for å gjøre det, sier postdoktor Øyvind Ravna ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Alle har lik rett

Han forsker på Finnmarksloven og tolker loven på samme måten som Justisdepartementet gjør:

– Hvis vi ser i paragraf 25, som gjelder adgang for andre, er de samme rettigheter gjentatt i den bestemmelsen; enhver har på Finnmarkseiendommens grunn adgang til jakt og fangst av småvilt, og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre.

Nytt for FeFo

Styreleder Harald Larssen i Finnmarkseiendommen blir overraska over å bli presentert for Justisdepartementets uttalelser.

– Dette er helt nytt for meg, men jeg mener fortsatt at man må kunne forfordele Finnmarkinger i år med knapphet på ressurser.

Innbyggerne i Finnmark har i dag en fordel når det gjelder pris på småviltjakt. Omtrent halvparten av småviltjegerne i Finnmark er bosatt i andre fylker. De betaler mer enn fylkets egne innbyggere for å få jakte i Finnmark.

Kan bli billigere for Finnmarkinger

Larssen ser ikke bort fra at jegere utenfra kan presses ut av jakta bare det blir dyrt nok å jakte:

– Pris kan være et virkemiddel, det kan være man må gjøre reguleringer på en annen måte enn tidligere dersom bestandsutviklinga fortsetter negativt, slik det har vært.

– Kan ikke stenge folk ute med pris

I forarbeidet til Finnmarksloven understreket justiskomiteen på Stortinget at allmennhetens adgang til jakt og fiske i Finnmark skal videreføres.

Det betyr, sier forsker Øyvind Ravna, at man ikke kan skremme bort småviltjegere ved å flå dem for penger:

– Man har adgang til å differensiere, men ikke på en slik måte at det stenger folk ute.

Lenker: