Faunakriminelle kan ødelegge for reiselivet

Operatører som driver med fugleturisme frykter at reirplyndrere er en trussel mot vekst og videreutvikling i bransjen.

Kongeørn

ETTERTRAKTET: Mange av dem som spør etter kongeørn og andre rovfugler, nøyer seg ikke med å kikke.

Foto: Andrew Milligan / AP

– Fugl er en veldig viktig ressurs som tiltrekker seg kunder. Og vi ser at den store muligheten for Varanger som destinasjon er å bygge på fugleturismen. Da er reirplyndreren en trussel for oss, sier eieren av Vadsø Fjordhotell, Frode Fjæringøy.


Turistnæringen i Varanger-området forteller om en formidabel vekst av fugleturister over de 10 siste årene. Sesongen har blitt betydelig forlenget, og flere aktører sier til NRK at det ville være en stor krise om disse gjestene skulle forsvinne.

Stoppet eggtyver

Frode Fjæringøy

Hotellvert Frode Fjæringøy har hatt gjester som har grepet inn mot eggtyver i et vernet fuglefjell.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Som i alle andre grupper finnes det uheldige elementer også blant fugleturister. Det er viktig å legge vekt på at det ikke er den store massen, men likevel ser vi at det er et problem, sier Fjæringøy.

– Vi forsøker å følge med. Det er klart at det er vanskelig for oss å gjøre noe ut fra mistanke. Men hvis noen er veldig opptatt av hvor reiret er, og ikke like opptatt av selve fuglen, så blir vi fort litt sparsomme med informasjon.

Fjæringøy ber gjestene om å tipse hvis de ser noe mistenkelig eller gripe inn overfor andre som forstyrrer fuglelivet. Det har blant annet skjedd på Hornøya, en sjøfuglkoloni i Vardø.

– Det verste vi har hørt er at de rett og slett har forsøkt å komme seg til reirene på Hornøya og ta egg fra reir fra fugl som er vernet, sier Fjæringøy.

Guider ikke til rovfugl

Øyvind Zahl Arntzen er daglig leder i Arntzen Arctic Adventures og driver Varanger fuglepark. Der kan fuglekikkere og fotografer studere et mangfold av fuglearter.

Øyvind Zahl Arntzen

– Jeg guider ikke til rødlistede arter som snøugle og jaktfalk, sier Øyvind Zahl Artzen.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Jeg har kameraovervåkning i hele fugleparken året rundt. Jeg følger nøye med på hva som skjer, og ved i hvert fall en anledning har jeg meldt ifra om mistenkelig aktivitet, sier Artzen til NRK.

– Jeg er veldig forsiktig med hvor jeg følger folk ut i terrenget og hvilke arter jeg kan guide på. Jeg guider jo for eksempel aldri på rødlistede arter som snøugler og jaktfalk. Jeg synes ikke at folk skal være snille og høflige med turister og tilreisende som spør etter de artene og hekkeplasser spesielt. Da er det bedre å si at der har man ingen kunnskap.

Arntzen og Frode Fjæringøy er enige om at den voksende fugleturismen er bra for Finnmark.

– Jeg håper at lokalbefolkningen ser hvor positivt det er at de vanlige fugleturistene kommer hit, sier Fjæringøy.

Vil samarbeide

Men han mener også at det er på tide å finne løsninger for å holde fugletyvene unna.

– Vi kan ikke ransake en bil, men ved mistanke bør vi kanskje ha god kommunikasjon med lovens håndhevere. Jeg tror at reiselivsbransjen må involveres litt, kanskje sammen med SNO og politiet.