Fastleger henviser for sent: – Har ført til dødsfall

Det viser klagesaker pasient- og brukerombudet i Troms har fått. Fordi fastlegene har ventet for lenge har pasienter også blitt sykere, og dermed hatt behov for mer omfattende behandling.

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan

– Det er alvorlig at pasientene ikke blir henvist fortere, sier pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan.

Foto: NRK

En eldre dame gikk til legen med hodepine og hoste. Hun fikk kun smertestillende. Det viste seg da at det var lungebetennelse. Manglende behandling en uke førte til at livet ikke sto til å redde da ambulansen kom, forteller pasient- og brukerombud i Troms Odd Arvid Ryan.

«Vente og se-holdninger»

Årsrapporten for 2014 viser at ombudet totalt fikk inn 59 klagesaker på fastleger i Troms. 17 av dem dreide seg om at pasientene hadde blitt henvist for seint til spesialist. Flere har ventet opp mot to til tre måneder før henvisningen ble sendt.

Odd Arvid Ryan forteller at det også blir meldt om en «vent og se-holdning» hos legene som også har fått alvorlige følger.

– En annen dame ramlet og slo seg kraftig på isen. Hun gikk til fastlegen med store smerter, fikk beskjed om å ta smertestillende og vente. Smertene ble så store etter hvert at hun gikk på Legevakta. Derfra ble hun sendt videre til sykehuset og senere operert for brudd i bekkenet, sier Ryan.

En trend

Tidligere har pasient- og brukerombudet sporadisk registrert lignende saker, men nå mener han at dette er en trend. Derfor tar han saken opp i årsmeldingen. Slik håper at han problemet blir satt på dagsorden.

Flere av disse klagesakene ha blitt sendt videre til fylkeslegen i Troms.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Troms legeforening og Allmennlegeforeningen uten å lykkes.