Farlige gasser funnet i luftprøver

På Zeppelinstasjonen på Svalbard er det funnet fem nye gasser i luftprøver. Funnene er gjort i forbindelse med Mijødirektoratets screeningprogram for nye miljøgifter, skriver Dagbladet. Gassene er fluorholdige og antas å være nye klimagasser som bidrar til oppvarming av klimasystemet. Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier det er svært alvorlig.