Hopp til innhold

Fare for steinras i Kåfjorddalen - innfører ferdselsforbud

Politiet har bestemt at det er forbudt å ferdes i et område ved Holmen i Kåfjorddalen. Årsaken er at det er stor fare for steinras i området.

Helikopterbilder fra Holmen

Bilder fra helikopter som viser området i bevegelse.

Foto: NVE

Det er et begrenset område i Kåfjorddalen i Nord-Troms som det nå er farlig å ferdes i. Det er bare en driftsbygning og et ubebodd fritidshus i området.

Ikke fare for bebyggelsen

Ifølge politiet er verken vegen eller den øvrige bebyggelsen i området innenfor fareområdet.

Det er nå stor fare for at et ustabilt fjellparti kan bevege seg så mye at det kan komme både mindre og større ras nedover mot det avsperrede området.

Ny rapport

En helt fersk rapport fra Norges Vassdrags- og energidirektorat, (NVE), slår fast at et fjellparti over Holmen i Kåfjorddalen nå er i stor bevegelse, og vil, med stor sannsynlighet føre til steinsprang.

Ved hjelp av radar har fagfolkene slått fast at fjellmassene er i bevegelse, og karakteriseres som svært ustabile.

Skal sikre området

I august startet NVE arbeidet med å bygge en sikringsvoll under det ustabile partiet. Det dreier seg om en fem meter høy og 150 meter lang voll som skal sikre området. Bevegelsene som nå er registrert i fjellpartiet, truer dette sikringsarbeidet.

NVE mener at det området som er i bevegelse kan ras ut, uten at det er mulig å fastsette tidspunktet ved hjelp av instrumenter. Det er ikke mulig å fange opp akselerasjonsfasen, heter det i fagrapporten fra NVE.

Nyheter fra Troms og Finnmark