Får trolig besøke Frode Berg

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland får trolig besøke den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg i fengselet i Moskva. Øygard sier til NRK at det nå ser ut til at besøket i begynnelsen av april vil gå i orden.