Får sykle i nasjonalpark

Deler av årets Offroad Finnmark legges gjennom Stabbursdalen nasjonalpark.

Offroad Finnmark

De rundt 40 syklistene som skal ut på den lengste distansen i Offroad Finnmark (700km) får nå lov til å sykle gjennom Stabbursdalen Nasjonalpark.

Foto: Jon Vidar Bull/Offroad Finnmark

Sykkelrittet Offroad Finnmark får lov til å legge deler av løypa gjennom Stabbursdalen Nasjonalpark i Porsanger. Det har nasjonalparkstyret bestemt i dag.

Om lag 40 syklister skal får sykle rundt 40 kilometer på en allerede etablert sti gjennom nasjonalparken.

– Vi kan ikke se at dette vil påvirke naturen og verneområdet i særlig grad, sier Ronny Wilhelmsen, som sitter i nasjonalparkstyret for Sametinget.

Stien det er snakk om brukes i dag av reindriftsutøvere, og Wilhelmsen er klar på at vedtaket ikke åpner for sykling andre steder i nasjonalparken.

Fornøyd med vedtaket

Jørund Greibrok, daglig leder Offroad Finnmark

Daglig leder i Offroad Finnmark, Jørund Greibrok er glad for vedtaket i nasjonalparkstyret.

Foto: Jørn Josvar/www.losvar.no

Daglig leder for Offroad Finnmark, Jørund Greibrok er glad for vedtaket som gjør at syklistene som skal ut på den lengste distansen på 700 kilometer kan sykle innom Lakselv.

– I utgangspunktet var det innstilt på avslag, noe jeg forstår godt. Så har da styret tatt med en del av de innspillene vi kom med når det gjelder sporvalget, og dette er som sagt en sti som er godt etablert. Alt i alt er jeg fornøyd med vedtaket.

Greibrok mener syklistene ikke vil gjøre skade på naturen. I tillegg må rittledelsen gjennomføre befaring både før og etter rittet.

– Her er det ikke snakk om et arrangement inne i nasjonalparken, men et sykkelritt som går gjennom deler av den. Det er snakk om rundt 40 syklister som vil bruke et par timer per lag på strekningen.

Betyr ikke åpning for fri ferdsel

Wilhelmsen sier dagens vedtak er et enkeltvedtak, og ikke må tolkes som en åpning for flere arrangementer i den vernede nasjonalparken.

– Nei, det må fortsatt søkes om dispensasjon og hver sak skal behandles for seg. Likevel sier vi i vedtaket at denne stien kan brukes til organisert ferdsel på sykkel og til hest.